Ministryně

ŽIVOTOPIS

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

ministryně práce a sociálních věcí

Datum narození

24. června 1981

Pracovní zkušenosti

Pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako analytička fondů EU, dále jako zástupkyně Kanceláře Senátu Parlamentu ČR při Evropském parlamentu, na Úřadu vlády ČR vedla oddělení institucionální komunikace EU v Sekci pro záležitosti EU. Od června 2015 byla ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Vzdělání
  • 2002 – 2007 magisterský studijní obor – Politologie (Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem),
  • 2014 – 2016 magisterský studijní obor – Politická ekonomie Evropy (London School of Economics)
Ovládá plynně německý a anglický jazyk.