Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Volný pohyb pracovníků v EU neznamená exodus české pracovní síly

Migrační potenciál českých občanů nebyl nikdy velký, ani v rámci ČR ani v rámci EU, uvedl JUDr. Miroslav Fuchs, ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Po vstupu ČR do EU, kdy některé země EU plně otevřely své trhy práce hned a další země se postupně přidávaly, byly podle něj migrační potřeby českých občanů uspokojeny. Zdůraznil, že se rozhodně neočekává velká migrační vlna Čechů do Německa a Rakouska, posledních zemí EU, které své trhy práce otevřou až 1. května 2011, a není třeba se v tomto směru obávat dramatického vývoje.

Podle zástupců německých úřadů práce na trhu práce chybí odborníci. Odborných pracovníků je však nedostatek i v Česku, uvedl ředitel Úřadu práce v Plzni Ing. Zdeněk Novotný. Připomněl také existenci jazykové bariéry a neochotu Čechů migrovat, pokud nemají výraznou finanční motivaci.

Také němečtí partneři vidí bariéru v jazykové nevybavenosti českých pracovníků. Dramatického vývoje po otevření pracovního trhu se Němci neobávají, očekávají zájem spíše jednotlivců. Výjimkou by mohl být například obor hotelnictví a gastronomie, kde podle německých zástupců úřadů práce existuje dlouhodobě nedostatek personálu.

Zřejmě se rozšíří zapůjčování agenturních zaměstnanců a mnoho německých firem, které mají provozovny v České republice, bude mít zájem své pracovníky zaměstnávat na obou stranách hranice, míní němečtí partneři. Připomněli, že z toho důvodu se v Německu zvažuje zavedení odvětvové minimální mzdy.

Novotný k situaci v ČR zmínil, že v souladu se zadáním vedení služeb zaměstnanosti se podstatným způsobem snižuje zaměstnávání cizinců. Naopak počty občanů EU se zvyšují, což však úřady práce nemohou nijak ovlivňovat a ani to není v rozporu s dlouhodobou politikou zaměstnanosti ČR.

Každoroční setkání pracovníků českých a německých úřadů práce a zástupců služeb zaměstnanosti obou států se letos konalo 29. až 30. listopadu pod krušnohorským Klínovcem. Příští rok se setkání uskuteční v Německu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 18:12.