Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Expertní panel k problematice sociálně zdravotní péče

Hlavním úkolem bylo projednání návrhu na změnu posuzování a financování příspěvku na péči a multidisciplinární posuzování klientů, kterou přednesl pan Mgr. Jan Lorman, ředitel organizace Źivot 90. Další část jednání byla věnována návrhu koncepce Alzeimerovy nemoci a jiných demencí, kterou připravila Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D, předsedkyně České gerontologické společnosti ve spolupráci s poradkyní ministra práce a sociálních věcí pro sociální služby s Mgr. Monikou Válkovou. K oběma tématům se vedla odborná diskuse a účastníci jednání doporučili navržená témata dále rozpracovávat v koncepci dlouhodobé péče v České republice.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.11.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:03.