Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zahájilo činnost

Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů: umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Projekt, realizovaný odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

K hlavním činnostem Národního centra patří koordinace transformačního procesu ve 32 pobytových zařízeních ve všech krajích ČR (mimo hlavního města Prahy). Národní centrum bude k tomuto účelu také vytvářet metodické postupy, nástroje a analýzy pro úspěšné provedení změn v ústavní péči a zajistí vzdělávání pracovníků zařízení i těch, kteří organizují procesy změn na krajské úrovni.

Dále Národní centrum zajišťuje konzultace a poradenství pro krajské úřady a transformující se zařízení k úspěšnému využití investičních prostředků Integrovaného operačního programu. Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťuje koordinaci, metodické vedení a vzdělávání pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míry sociálního začlenění a samostatnosti klientů. Národní centrum podpory transformace sociálních služeb provozuje na základě zakázky MPSV společnost 3P Consulting, s. r. o.

Více informací poskytne:

Milan Šveřepa
telefon: 739 548 444
e-mail: milan.sverepa@trass.cz
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.11.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 11:26.