Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

Obsah položky 2010/17509-45 Projekt „Vzdělávejte se!“:

2010/17509-45 Projekt „Vzdělávejte se!“

Dotaz:

(ze dne 1.3.2010)

Projekt „Vzdělávejte se!“

Dobrý den,
pro vypracování mé diplomové práce žádám o poskytnutí souhrnných informací týkajících se projektu „Vzdělávejte se!“, a to zvlášť za první fázi projektu a zvlášť za druhou fázi projektu k 31.12.2009. Konkrétně se jedná o následující informace:

 • Počet přijatých žádostí o příspěvek celkem
 • Počet zamítnutých žádostí celkem (+ nejčastější důvody zamítnutí max. 5)
 • Celková výše požadovaného příspěvku dle přijatých žádostí
 • Celkový počet zaměstnanců, kteří jsou navrženi do odborného rozvoje
 • Počet realizovaných dohod
 • Objem vyplacených finančních prostředků celkem
 • Počet zaměstnanců zapojených do odborného rozvoje celkem
 • Celkový počet žadatelů bez ohledu na počet podaných žádostí
 • U kolika (z celkového počtu) uzavřených dohod zaměstnavatel realizuje odborný rozvoj prostřednictvím
  • vzdělávacího zařízení
  • z toho akreditované
 • Nejčastější typy vzdělávacích aktivit (cca 5)
 • Počet kontrol celkem
  • z toho průběžné
  • z toho následné
 • Počet zjištěných nedostatků celkem
  • u kolika zaměstnavatelů
  • u kolika dohod
  • z jaké výše finančních prostředků.

Odpověď oddělení realizace projektů:

Dobrý den,
na Vaši žádost, kterou jsme obdrželi dopisem z 26. 2. 2010, Vám zasílám dva materiály, v nichž byste měla nalézt odpovědi na část svých dotazů – „Hodnocení...“ obsahuje souhrnné informace za 1. fázi, „Zpráva o realizaci...“ pak informace za 1. monitorovací období 2. fáze, jež skončilo 31. 1. 2010.

Pokud k některým svým dotazům relevantní údaje nenaleznete, je to buď tím, že nejsou centrálně shromažďovány a sledovány, a pak je lze získat jen na úrovni jednotlivých úřadů práce, nebo jejich sledování probíhá a není ještě uzavřeno. To je případ kontrol a nedostatků, kde je sběr dat z ÚP do centra teprve v počáteční fázi.

S přáním hezkých dní a úspěšného zakončení studia.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:23.