Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

Obsah položky 2010/79068-311 Věková struktura zaměstnanců MPSV:

2010/79068-311 Věková struktura zaměstnanců MPSV

Dotaz:

(ze dne 5.10.2010)

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám Ministerstvo práce a sociálních věcí o tyto informace:

  1. Věková struktura zaměstnanců MPSV, s nimiž byl rozvázán pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů ke dni 1.11.2008.
  2. PZ210 – Věková struktura zaměstnanců ke dni 1.11.2008.
  3. PZ 210 – Věková struktura zaměstnanců ke dni 1.4.2009.

Odpověď zast. ředitelky odboru personálního:

K bodu 1) věková struktura zaměstnanců, s nimiž MPSV ukončilo pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů k 1.11.2008, byla 50,65 roků,

K bodu 2) a 3) přikládáme sestavy věkové struktury.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:13.