Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální služby:

Dlouhodobá péče – pojem známý, nebo neznámý?

Služby dlouhodobé péče tedy potřebují lidé, kteří mají omezenou soběstačnost zejména v základních sebeobslužných aktivitách a tento stav je setrvalý, může být způsoben jak chronickými onemocněními, tak může být důsledkem zdravotního postižení, ať již tělesného nebo duševního.Většina těch, kteří potřebují služby dlouhodobé péče, jsou lidé vyššího věku.

Potřeby klientů dlouhodobé péče

Jaké jsou potřeby klientů/pacientů dlouhodobé péče? Pokud není možné, aby setrvali v domácím prostředí, potřebují zajistit dlouhodobý či trvalý pobyt v instituci, která bude umět řešit jejich situaci snížené soběstačnosti v důsledku zhoršení zdravotního stavu a bude respektovat jejich biopsychosociální i spirituální potřeby. Potřebují tedy dopomoc v základních sebeobslužných aktivitách, další individualizované služby a kvalifikovaný zdravotnický dohled s ohledem na jejich sice relativně stabilizovaný, ale zhoršený zdravotní stav, který nesoběstačnost způsobuje.

Dlouhodobá péče aneb Long-term Care

Mezinárodní dokumenty definují dlouhodobou péči (Long-term Care) následovně: Jedná se o péči poskytovanou lidem, jejichž soběstačnost je dlouhodobě omezena, jsou tedy závislí a jejich schopnost vykonávat každodenní sebeobslužné aktivity je snížena. Sebeobslužné aktivity dělíme na základní (bazální), kam ředíme oblékání, schopnost najíst se, kontinenci , schopnost provést základní hygienu, základní mobilitu, například přesun z lůžka na židli, a na instrumentální sebeobslužné aktivity, které člověku umožňují žít nezávisle ve své komunitě, jedná se například o nakupování, běžné domácí práce, přípravu jídla, obstarání financí. Dlouhodobou péčí rozumíme jak péči v domácím prostředí, tak péči v institucích.

Zdravotní péče vers. dlouhodobá péče

OECD zdůrazňuje potřebu rozlišovat na jedné straně mezi zdravotní péčí, která má jasně definovaný kurativní či rehabilitativní charakter (jde o léčení, doléčení a rehabilitaci), a tedy typickou dynamickou trajektorii, a na druhé straně je třeba definovat dlouhodobou péči vůči ostatním službám, které definujeme jako služby sociální. Cílem zdravotní péče je změna, zlepšení zdravotního stavu. Cílem dlouhodobé péče je kompenzace trvající nesoběstačnosti. Oba typy péče je tedy možné definovat, ale v praxi není možné je zcela oddělit, respektive není to účelné, neboť stav pacienta často vyžaduje poskytování jak zdravotní, tak dlouhodobé péče, a to již z toho důvodu, že dlouhodobá nesoběstačnost není fyziologickou záležitostí, ale výslednicí zhoršeného zdravotního stavu.

Národní program přípravy na stárnutí

V těchto intencích definuje dlouhodobou péči také Národní program přípravy na stárnutí: „Dlouhodobá péče je péče zdravotní i sociální. Zdravotní a sociální potřeby jsou u části starších osob neoddělitelné. Tyto osoby potřebují jak zdravotní, tak sociální péči. Systém dlouhodobé péče musí vycházet z integrace zdravotních a sociálních služeb ústavních, ambulantních a poskytovaných v domácnosti. Rozvoj systému dlouhodobé péče vyžaduje transformaci léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory. Negativně lze hodnotit snižující se rozsah pečovatelské služby poskytované v domácnostech jednotlivých občanů ve většině krajů.“

Text je součástí publikace Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (UK). Publikaci si lze zdarma stáhnout z webových stránek MPSV, a to z adresy http://www.mpsv.cz/cs/8538.

Scénář vývoje počtu lidí potřebující dlouhodobou péči ve vybraných zemích EU (2007 - 2060)
Počet lidí potřebujících péči
Počet nesoběstačných seniorů (v tisících):z toho klienti profesionálních služebneformální či 0 péče
v institucipéče doma
Rok20072060200720602007206020072060
Belgie455978118349130308207321
Bulharsko84112073568621167441023
Česká republika2586875115573199133333
Dánsko18436260158111255
Německo3201603654114331028224416122359
Estonsko811374861371117
Irsko9338322113401873083
Řecko33882076247163413100160
Španělsko172847211601148181135713662215
Francie22834833552130295322047581327
Itálie2515509218537435972019923998

Dle: The 2009 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060), Joint Report prepared by the European Commission(DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG). Brusel, Evropská komise, 2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.11.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.1. 2019 000 16:02.