Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/31236-21 Zkrácené řízení pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla

Dotaz:

(ze dne 14.4.2010)

Ráda bych Vás požádala o zodpovězení následujícího dotazu:
V § 54 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1988 Sb. je uvedeno, že ustanovení správního řádu o správním řízení se nevztahuje na řízení podle § 34 odst. 1 písm. b), jde-li o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla. Je tímto myšleno ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) tohoto zákona platné do 31.12.2006 před jeho novelou zákonem č. 112/2006 Sb., tedy v současné právní úpravě ustanovení § 34 odst. 1 písm. c)? Stručně řečeno, obecní úřady obce s rozšířenou působností v případě rozhodování o poskytnutí příspěvku na provoz motorového vozidla podle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb. podle současné právní úpravy nerozhodují ve správním řízení podle části druhé a třetí správního řádu, ale postupují podle části čtvrté správního řádu?

Odpověď oddělení metodiky dávkových systémů:

Úprava řízení u příspěvku na provoz motorového vozidla dle § 36 poskytovaného podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, založená na odchylkách od správního řízení uvedených v zákoně o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení je svým způsobem zastaralá a nepříliš vhodná. K uvedenému použití § 54 odst. D) zákona č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba uvést, že dle informací, které máme k dispozici, je současným trendem prosazovaným ze strany ministerstva vnitra maximálně omezovat výjimky ze správního řízení, tak jak ho upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož tedy ustanovení § 54 odst. d) zákona č. 114/1988 Sb., umožňuje za jistých okolností neuplatnit část druhou a třetí správního řádu, odkaz na § 34 odst. b) činí tento odkaz neproveditelný, a proto vedeme správní orgány, tak aby v řízení u dávek poskytovaných dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů postupovali plně v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí je toto ustanovení zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením mrtvým.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:22.