Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Listopad:

Nižší důchody už pro dnešní padesátníky (ČT 1)

Termín, do kdy musí MPSV změnit stávající systém výpočtu starobních důchodů, je říjen 2011.

Autor
České důchody diskriminují lidi s˙vyššími platy a jsou tak nejvíce rovnostářské z˙celé Evropy. Kromě ústavního soudu na to dlouhodobě poukazuje i organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Kolik Češi státu odvedou během života a naopak, kolik za to dostanou důchodu, by měla změnit právě malá penzijní reforma.

Viktorie Plívová, mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Ministerstvo práce bylo v˙podstatě postaveno před problém, zda vzít těm nynějším příjmovým skupinám obyvatel na důchodech více, až v˙řádech třeba tisíce korun, a nebo rozprostřít tu částku mezi tu střední příjmovou kategorii, kde se potom to snížení objeví v˙řádech sto korun. My jsme tedy zcela logicky preferovali variantu číslo 2.

Autor
Na nižší důchody se tak musí připravit většina dnešních padesátníků a šedesátníků, kteří mají plat mezi 13 až 35 tisíci měsíčně. Na malé důchodové reformě vydělají jen Češi s˙platy nad 40 tisíc. Dostanou vyšší penzi a zároveň budou platit nižší odvody sociálního pojištění. Ministr zatím ale svůj návrh neprojednal s˙ekonomickými ministry ani v˙koaliční radě K9.

Viktorie Plívová, mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Na základě ústavního soudu má MPSV termín do října příštího roku.

Autor
Změny se nedotknou současných důchodců ani mladší generace. Pro ni chystá kabinet velkou penzijní reformu, která počítá i s˙možností přes si část povinných odvodů sociálního pojištění na soukromé účty. Stát jim vyplatí 40 % průměrných mezd a na zbytek si budou muset vydělat sami.

Zdroj: ČT 1

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.11.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:25.