Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v ČR

Autorky Monika Válková, Marie Korejsová a Iva Holmerová v publikaci analyzují a současně navrhují alternativy systémových změn v oblasti dlouhodobé péče s výhledem do roku 2020.

Materiál vznikl na základě studia mezinárodních i tuzemských odborných podkladů o dlouhodobé péči v různých zemích Evropy, včetně ČR, a vychází z doporučených principů Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a dokumentu Kvalita života ve stáří na období 2008-2012.

Publikace je otevřeným dokumentem k východiskům dlouhodobé péče a může být v průběhu dalších let připomínkován a doplňován o různé varianty systémových změn ve zdravotnickém a sociálním systému. Stáhnout si ji můžete z webu MPSV na http://www.mpsv.cz/cs/8538.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.10.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 11:17.