Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Říjen:

Úřad práce v Plzni zesiluje kontroly zaměstnávání cizinců i Čechů (ČTK)

Kontroly budou pokračovat a posilovat, řekl ČTK Tomáš Moravec z úřadu práce. Na konci roku budou vyhodnoceny ministerstvem práce, které poté připraví případné legislativní změny.

V tomto týdnu se konaly v Plzni dvě velké akce zaměřené na nelegální zaměstnávání cizinců i Čechů. "Šlo o součinnostní kontroly pracovníků plzeňského úřadu práce, cizinecké policie, Státního úřadu inspekce práce a České správy sociálního zabezpečení, zaměřené na veškeré oblasti zaměstnanosti," uvedl Moravec.

První prověřila v jeden den 638 Čechů a 619 cizinců z EU i mimo ni. V převážné většině šlo o zaměstnance agentur práce. Kontroloři zjistili, že jedna z nich dlouhodobě zprostředkovává občany EU bez platného povolení ministerstva práce. "Se zaměstnavatelem bude po došetření dalších skutečností zahájeno správní řízení a může mu být uložena pokuta až dva miliony korun," uvedl Moravec.

Druhá kontrola prověřila 32 Čechů a 16 cizinců. "V dalším šetření bude ověřeno, zda za zaměstnance bylo řádně odváděno pojištění," řekl Moravec. Obdobně prověří majitele živnostenských listů.

"Koordinované kontroly mají mít také preventivní účinky ve formě zvýšené informovanosti zaměstnavatelů o podmínkách, za kterých mohou cizince nebo občany EU zaměstnat," uvedl Moravec.

Z letošních 95 pokut jde většinou o sankce udělené za nelegální práci cizinců a neplnění oznamovací povinnosti při zaměstnávání občanů EU nebo cizinců s trvalým pobytem. V Plzni letos od ledna klesá počet platných pracovních povolení pro cizince ze zemí mimo EU. K poslednímu září jich úřad práce registroval "jen" 462, z toho více než polovinu Ukrajinců. Dále evidoval 7869 občanů EU a 894 cizinců pracujících na základě oznamovací povinnosti.

Zdroj: ČTK

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.10.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:25.