Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Říjen:

Ministerstvo: Dobří vydělají víc (MF Dnes)

V jakém stavu je návrh změn na úspory nyní?

Ministerstvo práce a sociálních věcí modifikovalo svůj původní návrh, který počítal se zrušením automatického zvyšování mezd ve státní správě podle počtu odpracovaných let. Nahrazen byl jinou úpravou, která dnešní systém zachovává a dosud striktně stanovené oceňování podle délky praxe pouze rozvolňuje. Tento návrh vláda již schválila a je postoupen na jednání Poslanecké sněmovny České republiky.

Zapojily se do tvorby nových pravidel odbory?

Od odborových svazů jsme očekávali, že přijmou výzvu na spolupráci při tvorbě prováděcího nařízení vlády, které má nastavit přesnější mantinely pro odměňování ve státní správě v rámci této nově schválené úpravy. To se bohužel nestalo. Na další z pracovních schůzek na ministerstvu práce a sociálních věcí zástupci odborových svazů pouze konstatovali, že s návrhem nesouhlasí.

Co tedy bude výhodou "nových" platů?

Úprava pravidel pro odměňování umožní ohodnotit zaměstnance státní správy nejen podle délky praxe, ale také a především podle skutečného výkonu. Dnes dochází k paradoxním situacím, kdy se plat dvou kolegů na jednom pracovišti, kteří mají totožnou kvalifikaci a vykonávají stejnou práci, liší v řádech tisíců korun jenom proto, že někdo svoji profesi vykonává patnáct let a druhý třicet. Takto nastavený systém k výkonu nemotivuje. Na závěr se musím velmi důrazně ohradit vůči spekulativním výpočtům odborů, které hrozí snižováním platů státních zaměstnanců v řádech desítek procent. Vláda se přihlásila pouze k desetiprocentnímu snížení objemu mzdových prostředků, navíc zároveň dala každému ministrovi volnost v tom, zda k úspoře dojde cestou organizačních změn, snížením platů, nebo kombinací těchto dvou nástrojů. Státní správa potřebuje kvalitní zaměstnance a měla by mít šanci je ocenit, to je cílem navržených kroků.

Úprava pravidel má přispět k lepší možnosti hodnotit zaměstnance podle výkonu.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.10.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:27.