Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Dotace od státu pro OSVČ (ČT 24)

Moderátor
Pokud jste bez práce a rozhodnete se začít podnikat jako osoba samostatně výdělečné činná, tzv. OSVČ, můžete dostat dotaci od státu. Stačí mít dobrý záměr a správně vyplněnou žádost. A získat můžete až 130 tis. Kč. Více nám přišli k tomuto tématu do studia poradit Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha. Dobré ráno.

Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha:
Dobrý den.

Moderátor
A Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV. Dobrá ráno.

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Dobrý den.

Moderátor
Získal od státu až 130 tis. Kč, to jistě není malá suma a právě lidem, kteří se rozhodnout začít podnikat, by mohla pomoci s rozjezdem jejich záměru. Ovšem, kdo konkrétně může takovýto příspěvek od státu získat?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Požádat může v podstatě každá nezaměstnaná osoba, nicméně samozřejmě příspěvek může být poskytnut pouze některé z nich. O tom právě rozhodují místě příslušné úřady práce na základě konkrétní situace ve svém regionu. Tzn. posuzují, jaká je tam struktura uchazečů, jaká je tam struktura volných pracovních míst, jaké další možnosti má ten konkrétní uchazeč, jestli třeba je o něj na trhu práce zájem. Takže v podstatě jde o to, aby ty státní prostředky byly vynakládány efektivně, tak aby příspěvek nebyl poskytován u člověka, který by si stejně to pracovní uplatnění nalezl.

Moderátor
Paní Johnová, můžete uvést příklad, při kterém typu podnikaní mají OSVČ největší šanci získat tento příspěvek, a kdo o něj nejčastěji žádá?

Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha:
Já bych řekla, že příkladem v podstatě toho podnikání je tak průřezově. Není konkrétní profese, na kterou bychom přispívali více nebo méně. Záleží vždy na dobrém podnikatelském záměru toho uchazeče. Takže je to konkrétně třeba v Praze, dá se říci je to od výroby šperků, přes úpravu psů, účetnictví, projektování elektrických zařízení atp. Takže ty příklady jsou různé.

Moderátor
Konkrétně v Praze je těch žádostí ale nejméně v republice, čím to je?

Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha:
Přesně tak. Myslím si, že je to dáno lokalitou Prahy, kdy to uplatnění ty osoby, nebo zájemci a uchazeči o zaměstnání našli daleko lépe než v ostatních regionech republiky, protože ta nezaměstnanost přece jenom tady je nejnižší, nebo je jedna z nejnižších, a dáno i tou dobou, že kdo podnikat chtěl, tak začal, že to bylo jednodušší v minulosti.

Moderátor
K čemu ten získaný příspěvek potom slouží? Je to nějak striktně dáno nebo si může ta OSVČ nakoupit, co potřebuje k tomu svému rozjezdu podnikání?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Obecně řečeno, ten příspěvek je poskytování na zřízení nového pracovního místa, což znamená, že žadatel si za příspěvek může nakoupit strojní vybavení, zařízení svojí dílny, provozovny nebo prodejny.

Moderátor
Materiál také do toho zapadá?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Ne, provozní náklady z toho financovat nelze. Pouze opravdu náklady

Moderátor
Takže kadeřnice nemůže koupit materiál k tomu

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Kadeřnice si může koupit nůžky, truhlář si může koupit nářadí.

Moderátor
Jak kontrolujete potom jednotlivé podnikatele? Obcházíte místa jejich podnikání, díváte se, co si nakoupili?

Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha:
Samozřejmě ta kontrola je tady a nejenom ze strany úřadu práce, ale všichni tito si musí být vědomi, že jsou i pod kontrolou finančních úřadů, protože tento příspěvek je vázán tím, že je poskytován ze státního rozpočtu, tak v případě jeho zneužití nebo použití na něco jiného dochází dokonce k porušení rozpočtové kázně. Takže i tady ta kontrola z toho finančního úřadu je. Samozřejmě kontrolujeme, zda opravdu ten příspěvek byl použit na to, na co měl být použit, protože vždy v dohodě máme uvedeny konkrétní případy, co si dotyčný může za to nakoupit.

Moderátor
Setkáváte se s něčím podvodným nebo neobvyklým, stává se že musejí OSVČ ten příspěvek vracet?

Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha:
Z naší zkušenosti používáme většinou nevratný příspěvek. V dohodě je vymezeno, co si za to může nakoupit a do jaké doby a po té době v rámci kontroly, pokud si nakoupí něco jiného, tak samozřejmě ten zbytek musí vrátit. Takže opravdu prostě naúčtujeme jenom to, co mohl nakoupit. Pak je samozřejmě i ta kontrola během těch 2 let, protože min. 2 roky ta OSVČ tuto činnost musí vykonávat. Je to v každé dohodě, je to i v zákoně dáno. Takže i během těch dvou let je možná kontrola.

Moderátor
V jakých případech bývá ta žádost nejčastěji zamítnuta lidem?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Ono je to tak, jak už jsem říkal na začátku, o poskytování toho příspěvku rozhoduje místně příslušný úřad práce a na základě charakteristik v tom svém regionu stanovuje určitá kritéria. Můžeme dát příklad, určitý úřady práce poskytují příspěvek třeba jenom na uchazeče, kteří jsou evidováni déle než 5 měsíců, můžeme říct, a pokud třeba nesplní tato kritéria, tak nemůže být příspěvek poskytnut.

Moderátor
Řekněme si tedy jak na to. Ono to tedy není úplně jednoduché. Žadatel musí předložit určitou písemnou žádost se svým konkrétním záměrem. Co všechno k tomu bude potřebovat, co musí předložit?

Xenie Johnová, náměstkyně ředitele úřadu práce Praha:
Samozřejmě tu žádost, jak jste zmínila. Ty žádosti jsou předtiscích na internetových stránkách ministerstva jednotlivých úřadů práce. Ta žádost obsahuje konkrétně doklady, které ten žadatel musí předložit. Nejčastější nebo zpravidla je to doklady o bezdlužnosti, že ani tato osoba prostě nedluží státu peníze. V žádné formě. Musí předložit samozřejmě ten svůj podnikatelský záměr i s tím, co si za ten příspěvek chce nakoupit, co si chce pořídit. Úřad práce má možnost pak požadovat ještě další doklady. Záleží na charakteru toho pracovního místa.

Moderátor
Kdo o té dotaci nakonec konkrétně rozhoduje a podle čeho určuje výši příspěvku? Ne každý dosáhne na těch 130 tis. Kč.

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Ještě jednou zopakuji, je to celé v kompetenci místně příslušných úřadů práce a místní příslušností se rozumí to místo, kde má být samostatná výdělečná činnost vykonávána.

Moderátor
Čili je tam zřízená komise?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Ano, úřad práce zřizuje komisi aktivní politiky zaměstnanosti, která doporučí potom konkrétnímu řediteli úřadu práce příspěvek ke schválení nebo neschválení.

Moderátor
Znovu se zeptám, podle čeho se určuje ta výše příspěvku. Je to kraj od kraje?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Tady jsou limitující zejména dva faktory a to, jaký objem prostředků má ten úřad práce na realizaci tohoto nástroje, to je taková hlavní věc asi a druhá věc je, v podnikatelském záměru, který přikládá k žádosti ten žadatel, tak tam udává i předpokládané náklady, které potřebuje ke zřízení toho pracovního místa. Takže někdo může mít ty náklady vysoké, takže v tom případě je předpoklad, že dostane ten příspěvek ve vyšším objemu.

Moderátor
A řekněte nám ještě krátce, ve kterých krajích evidují úřady práce nejvíce OSVČ, myslím tím začínajících, a mají skutečně větší šanci získat tu dotaci v krajích lidé s nejvyšší nezaměstnaností?

Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpor zaměstnanosti MPSV:
Pokud se týká absolutních počtů, tak toto koresponduje více méně s tím, jaká je situace na trhu práce, tzn. nejvíce těch začínajících podnikatelů je ve regionech, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti. To je zejména Moravskoslezský kraj, Olomoucký a Jihomoravský. Vymyká se trošičku Ústecký kraj, tam je to způsobeno zřejmě tím, že tam dávají přednost jiným nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, zejména veřejně prospěšným pracím.

Moderátor
Já vám oběma děkuji za rozhovor, přeji vám hezký den. Z rubriky Peníze je to pro tuto chvíli vše. Na viděnou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.10.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 03:56.