Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Průměrný důchod se od ledna zvýší o 371 korun (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Richter):
Od ledna příštího roku se zvýší důchody. Vláda o jejich valorizaci o 3,66 % rozhodla na svém dnešním zasedání. Vláda se rozhodla pro minimální navýšení vyžadované zákonem. Průměrný desetitisícový starobní důchod by tak měl stoupnout o 371 korun měsíčně. Naposledy penze rostly na počátku roku 2009. V minulém, roce totiž vláda kvůli nízké inflace nepřikročila. Po telefonu zdravím ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, dobrý večer.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Moderátor (Jan Richter):
O stejnou část, tedy o 3,66 % se kromě starobních zvýší i všechny ostatní důchodové dávky?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, je to tak. Nicméně je potřeba říci, že zvýšení té základní výměry důchodu tzn., té základní části, která není spočítána podle procentního zvýšení, je o 60 korun a zvýšení procentní výměry, tedy podle předchozího výdělku je o 3,9 procenta a stejně tak se zvyšují další náhrady, například kompenzace za ztížené uplatnění za předchozího režimu.

Moderátor (Jan Richter):
O kolik se od ledna zvýší reálná výše důchodů po odečtení inflace?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pokud se podíváme na ta čísla podrobněji tak zjistíme, že od minulého posuzování byla inflace přibližně 2,2 %, takže z toho vychází, že reálně se důchody od ledna zvýší o 1,4 %. Je potřeba zdůraznit, že reálná úroveň důchodů se zvýší o 1 procento, a to i za současné nepříjemné ekonomické situace.

Moderátor (Jan Richter):
Vy jste dnes rozhodli také o zvýšení vyměřovacího základu v příštím roce, jak se změny dotknou lidí, kteří právě v roce 2011 odejdou do důchodu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak my jsme rozhodli nejen o zvýšení toho vyměřovacího základu, ten se používá jen v malém počtu případů. Především jsme také rozhodli o zvýšení tzv. redukčních hranic tzn., hranic, o které se ten vyměřovací základ poměrně snižuje při výpočtu důchodu a tam dochází k tomu zvýšení právě proto, aby nově přiznávané důchody po 1. lednu příštího roku odpovídaly těm valorizovaným důchodům, které byly přiznány před 1. lednem příštího roku.

Moderátor (Jan Richter):
Tedy ty nové vyměřovací základy ale budou platit pouze do září, protože ÚS rozhodl, že vláda má do září příštího roku vypracovat nový způsob výpočtu vyměřovacího základu. Lze už teď odhadnout, jak zohledníte v důchodech výši výdělku?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
V tuto chvíli se to ještě nedá předjímat. Skutečně je tomu tak, že předpokládáme, že zvýšené redukční hranice budou platné od 1. ledna pouze do 30. září příštího roku. Na základě nálezu Ústavního soudu musíme připravit změnu v systému výpočtu důchodů, tak jak nález ÚS předjímá tzn., že důchody, které budou přiznávány po 1. říjnu 2011 se budou pravděpodobně počítat z nového vzorce.

Moderátor (Jan Richter):
Vy už jste odpoledne řekl, že budou důchody valorizovány jen o to zákonem vyžadované minimum vzhledem k napjatému rozpočtu. Co čeká důchodce v dalších letech vaší vlády? Plánujete v příštích letech valorizovat důchody víc než o to zákonné minimum?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Zákon jasně říká, jaká je valorizace důchodů v té minimální výši. Jednak se valorizuje podle inflace za předchozí období, ta se promítá 100 % tzn., nikdy nemůže dojít k poklesu reálného příjmu důchodců a dále se valorizace provádí o třetinu růstu průměrné mzdy, to je způsob, jakým zajistit, aby důchodci se podíleli na zvyšování bohatství společnosti tzn., aby při zvyšování důchodů z roku na rok se také přihlédlo k tomu, jak se zvyšuje průměrná mzda v celém českém hospodářství. Nicméně tak jak již bylo řečeno, tak v tuto chvíli vzhledem k fiskálním tlakům, vzhledem k tomu, jakým způsobem musíme šetřit na provozních výdajích státu, na řadě dalších položek, tak skutečně není ekonomický prostor pro to, abychom mohli rozhodnout o nějakém nadstandardním zvýšení důchodů.

Moderátor (Jan Richter):
Budete se snažit, aby v těch příštích letech byl prostor pro nějaké nadstandardní zvýšení důchodů?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě ano, nicméně je potřeba jednoznačně říci, že ten zákonný mechanismus je naprosto jasný a že každé další zvýšení důchodů nad to zákonem předpokládané znamená poměrně výrazný zásah do hospodaření státu a tady je potřeba říci, jaké jsou priority státu, zda máme přidávat více pedagogickým pracovníkům, zdravotníkům, hasičům, policistům, zdravotně postiženým či např. důchodcům a myslím si, že tento návrh, který vláda schválila, tak je skutečně vyvážený v tom, že za prvé zvyšuje důchody v souladu se zákonem tzn., drží se toho zvýšení o inflaci plus třetinu nárůstu průměrné mzdy, ale na druhou stranu samozřejmě určitě v tuto chvíli vláda nemá prostor pro to, aby rozhodla o nějakém nadstandardním zvyšování důchodů. To si myslím, že by bylo neuvážené a neodpovědné.

Moderátor (Jan Richter):
Děkuji za rozhovor, na slyšenou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:43.