Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Jaromír Drábek: Tarifní tabulky ve veřejné sféře (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Takže opět jinak ve sporu vlády a státních zaměstnanců ohledně plánovaných změn v˙mzdových tarifech? Odboráři dostali na rozmyšlenou návrh ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, že by se tarifní tabulky ve veřejné sféře neměnily už od příštího roku, ale až v˙roce 2012. Ministr to nabídl odborům na dnešní ranní schůzce. Nyní je hostem poledních Ozvěn dne. Dobrý den, pane ministře.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pěkné poledne.

Moderátor (Jan Bumba):
Co vás vedlo k˙tomuto ústupku?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já bych to chtěl nejprve upřesnit. Odbory přišly s˙tím návrhem, aby byla zřízena pracovní skupina, která připraví systémové změnu odměňování pracovníků ve státní sféře, ve veřejné sféře s˙tím, že ten nový systém, na kterém jsou připraveni spolupracovat, by měl platit od roku 2012. Já jsem tento návrh uvítal, řekl jsem, že jsem ochoten to respektovat, to posunutí o rok, s˙jediným požadavkem, že pro rok 2011 bych chtěl, aby se rozšířil okruh zaměstnanců ve veřejné sféře, pro který je možné použít takzvané pásmové odměňování, to znamená vymezení, kde je možné určit tarifní základ platu, nikoli striktně s˙ohledem na počet odpracovaných let, ale s˙přihlédnutím ke konkrétnímu individuálnímu posouzení toho zaměstnance.

Moderátor (Jan Bumba):
Odborům tedy vadilo to, že jste s˙nimi ten svůj původní návrh nekonzultoval?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem s˙odbory konzultoval všechny návrhy, ať ty, které šly do toho původního připomínkového řízení, tak všechny další varianty. Jednáme o tom už po několikáté, několikrát i za účasti premiéra. Já si myslím, že ta jednání se vedou průběžně a předpokládám, že po tom dnešku buď dojde k˙nějaké dohodě a nebo budeme v˙těch jednáních pokračovat.

Moderátor (Jan Bumba):
Není to ale pro vás, pane ministře, zklamání, že nebudou zavedeny změny v mzdových tarifech už od příštího roku?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak jak jsem řekl, ta dohoda předběžná, respektive ta nabídka směrem k˙představitelům odborů, ta je naprosto jednoznačná. Pro rok 2011 rozvolnit ta striktní pravidla tak, jak jsou dnes rozvolněná pro některé okruhy pracovníků, tak je rozvolnit obecně ve veřejné sféře a mezitím připravit systémový návrh, na kterém pokud se odbory budou chtít podílet, jak to vyjádřily, tak samozřejmě já to umožním.

Moderátor (Jan Bumba):
Jak se odbory tvářily na ten váš postoj, jak říkáte rozvolnit ona striktní pravidla pro příští rok?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
My jsme se na tom jednání dohodli, že strana odborů si vezme čas na rozmyšlenou, do dnešního odpoledne do 15 hodin vyhodnotí ten návrh, poradí se o něm a sdělí své stanovisko k˙tomuto návrhu.

Moderátor (Jan Bumba):
To už jsme slyšeli i od odborářů, jaký byl váš dojem, pane ministře? Zdá se vám, že odboráři přistoupí na tyto vaše návrhy, které jste dohodli dnes dopoledne?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak já nechci hodnotit celkový výsledek jednání podle nějakého dojmu. My jsme se prostě dnes dohodli na nějakém konstruktivním postupu, já jsem tomu rád, já jsem rád, že odbory přišly s˙věcným námětem, jak tu situaci řešit, byť je to postup, který samozřejmě má nějaké časové nároky. Je to podle mého názoru významný posun v˙jednání, teď ale záleží na tom, jak se k˙tomu strana odborů svým stanoviskem postaví.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, abych řekl pravdu, ono to začíná být trošku nepřehledné, jak by se tedy vůbec měly měnit platy a komu. Kdybych se zeptal na jednu úplně konkrétní věc, abychom to vyjasnili. Ten návrh se týká i učitelů? Ptám se proto, že ministr Josef Dobeš pokud víme, tak přislíbil od příštího roku kantorům nové tarifní tabulky a s˙nimi spojené vyšší platy.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To je potom už věcí jednotlivých resortních ministrů, aby se svými sociálními partnery vyjednali konkrétní úpravy v˙konkrétním oboru. V˙tuto chvíli jsou pro to vytvořené předpoklady, protože ten dnešní systém je založen na zvláštních tarifních tabulkách pro pedagogické pracovníky a já v˙tom nevidím vůbec žádný problém.

Moderátor (Jan Bumba):
Znamená to tedy, že pokud bude ministr Dobeš chtít, tak může prosadit nové tarifní tabulky pro učitele od příštího roku?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě ano, to je věc resortního ministra. Já samozřejmě tak, jak moje kompetence je přidělena, tak já jsem připraven poskytnout to odborné zázemí na vypracování příslušných návrhů, nicméně je věcí každého resortního ministra, aby vyjednával se sociálními partnery ve své svěřené oblasti.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže kterých lidí, kterých profesí se týká ta vaše dnešní dohoda nebo ten návrh dohody z˙dnešního rána?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ten návrh se týká obecných pravidel pro přiznávání platu ve veřejné sféře, to znamená, týká se všech. Nicméně vytváří dostatečný prostor pro konkrétní úpravu v˙jednotlivých resortech, kde je to potřeba, například tedy v˙oblasti školství a v˙oblasti zdravotnictví.

Moderátor (Jan Bumba):
Navzdory probíhajícím debatám o úpravě tarifních tabulek, počítá se i nadále s˙tím, že platy ve veřejné sféře celkově klesnou o deset procent?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Objem platů ve veřejné sféře je rozpočtován o deset procent níže pro rok 2011 než bylo v˙roce 2010, to je součástí programového prohlášení vlády. Od toho vláda nejenom, že nechce, ale ani nemůže ustoupit, protože programovým prohlášením je vázána, na základě programového prohlášení dostala důvěru v˙Poslanecké sněmovně. Na tomto cíli se nic nemění. Jenom tím jednáním se snažíme dosáhnout na takové prostředky, které budou v˙tom postupu nejlepší možné.

Moderátor (Jan Bumba):
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:11.