Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Jaromír Drábek: Jiný návrh, jak změnit platy, jsem nedostal (Právo)

Proti vašemu návrhu nových tarifních tabulek demonstrovalo 40 tisíc lidí. Změní na něm protesty odborů něco?

Pokud se vláda zavázala v programovém prohlášení, že sníží o deset procent objem platů ve státní správě, nelze od tohoto cíle ustoupit. Ono ani není kam. Teď jde o to, jakou technikou tohoto cíle dosáhnout. Já nechci matematicky seškrtat platové tabulky o nějaká procenta, aby to nějak vyšlo. Platový systém potřebuje změny. Mým cílem mimo jiné bylo, aby byla i možnost lépe ocenit pracovníky, kteří odvádějí kvalitní práci, a zvýšit diference mezi těmi, kteří jsou nadprůměrní a podprůměrní. Nemohu totiž přijmout argument, že špatné je třeba ihned vyhodit. Zaměstnanci nejsou jen černí a bílí.

Váš návrh ale u odborů a zaměstnanců neuspěl.

Bez ohledu na to, že proběhla demonstrace, jednání s odbory pokračují. Z toho pohledu tak trochu demonstraci nerozumím. Obvyklé je, že se protestuje již proti nějakému výsledku.

Demonstrace ale podle odborářů proběhla právě proto, že jednání zatím nepřinesla výsledky. Navíc zítra již má o platech jednat vláda.

Se zástupci odborů proběhlo několik kol jednání. Vždy skončila na tom, že odbory obhajovaly stávající systém odměňování. Já jsem vyzval odbory, aby předložily, pokud nejsou spokojeny s variantami, které jsem navrhl, vlastní návrhy. Nic jsem dosud nedostal.

Na demonstraci zaznělo, že pokud by se výrazně zvýšila tzv. motivační složka platu, stali by se závislí na libovůli nadřízeného, tedy museli by mu podkuřovat, plnit nesmyslné úkoly atd.

To je častý argument. Na to odpovídám, že i vedoucí pracovník je hodnocen, a pokud se obklopí neschopnými patolízaly, tak potom celý tým má špatné výsledky a takový vedoucí pracovník nemůže obstát.

Příští rok zaměstnanci přijdou o deset procent mezd, další dva roky budou platy zmrazeny. Znamená to, že nebude ani na onu motivační složku?

Částečně navyšování platů ve státní správě bude možné. Už jen proto, že bude docházet k přirozenému snižování počtu zaměstnanců a k racionalizaci státní správy.

Došlo nad vašimi návrhy vůbec k nějaké shodě s vašimi ministerskými kolegy?

Ministerstvo školství předložilo svůj tarifní návrh, který respektuje záměr, který jsem předložil, tedy omezuje platové stupně a posiluje motivaci. Ministr zdravotnictví má možnost vyjednat zvláštní tarifní tabulku, probíhají jednání mezi pracovníky resortu a ministrem. Doufám, že jednání povedou k podobnému výsledku jako ve školství. To jen potvrzuje, že rozumným návrhům se rozhodně nebráním.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:22.