Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Jaromír Drábek: Otázky Václava Moravce (ČT 1)

České paradoxy - sociální systém v ČR

Moderátor
Kde ty peníze jsou? Napadne každého, kdo se podívá do mezinárodních statistik. Podle nich je Česko ukázkou ve světě neobvyklého paradoxu. Stát od lidí vybírá do sociálního systému jedny z nejvyšších odvodů na světě, ale peníze, které do sociálního systému jdou, patří k nejnižším v Evropě. I proto jsou prvními hosty Otázek ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, vítejte po čase v Otázkách, dobrý den.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pěkné nedělní poledne.

Moderátor
A vítám i exministra práce, sociálních věcí, stínového ministra, poslance ČSSD Zdeňka Škromacha, vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Hezké poledne.

Moderátor
Co říkáte tomu neobvyklému paradoxu?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že to je způsobeno i tím, že Česko má jednu z nejnižších daňových kvót, a když porovnáme náš sociální systém včetně daní, tak jsme hluboko pod průměrem Evropské unie. To může být samozřejmě považováno za plus a na druhé straně to samozřejmě znamená i určité problémy v celém tom systému.

Moderátor
Jak byste tedy, když byste byl ministrem práce a sociálních věcí, tento paradox řešil? Neříkejte, že jenom zvýšením daně z příjmů.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To není otázka jenom zvýšení daně z příjmů, ale můžou to být i majetkové daně, tak jak jsme..., protože ty jsou jedny z nejnižších ve světě v České republice nebo téměř žádné, ale určitě i, řekněme, efektivnějším způsobem hospodaření, ale to, co je důležité, neměli by vlastně ty změny a škrty, které vláda dělá, vlastně vede ne prorůstový, ale spíše škrt rozpočet, který bude utlumovat vlastně ekonomický růst, který vlastně by měl vytvářet i zdroje pro ekonomiku a i pro sociální systém, tak v zásadě začít například sociálním příspěvkem, který pokrývá ty nejchudší rodiny, které vlastně mají zdravotně postižené děti a podobně, to si myslím, že je špatný začátek.

Moderátor
Pane poslanče, věděl byste, jak ten systém zefektivnit, aby ty peníze, které do něj jdou, opravdu šly k těm lidem?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak samozřejmě, já myslím, že prostředky, které se vyberou v rámci sociálního pojištění, tak by do něj měly směřovat, neměly by být zdrojem úspor jako například v nemocenském pojištění, které dlouhodobě je využíváno, obzvláště v posledních letech, jeho přebytkovost právě pro sanaci vlastně státního rozpočtu, zatímco ve většině ekonomik v Evropě je to obráceně, kdy z daňových výnosů se sanují vlastně sociální výdaje.

Moderátor
Dá se, pane ministře, ta statistika interpretovat, nebo ty statistiky interpretovat i tak, že z toho sociálního systému se berou peníze na záplatování dluhu státního rozpočtu?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, v žádném případě to tak není. A kdo se opravdu podívá na ty statistiky, na webové stránky Eurostatu, tak zjistí, že ty zprávy, které říkají, že Česká republika dává do sociálního systému mnohem méně, než kolik vybere na sociálním pojištění a tomu příslušných daních, tak ta je naprosto mylná. Pokud se podíváme na statistiky Eurostatu, tak tam jsou naprosto jasná čísla. Výdaje na sociální ochranu v České republice 18,6% HDP, příjmy na sociální ochranu 19,3% HDP. A ještě je potřeba podotknout, že to jsou čísla z roku 2007, protože novější čísla Eurostat dát neumí. Pokud tady byla řeč o nemocenském pojištění například, tak ano. Je pravda, že do roku 2008 bylo nemocenské pojištění poměrně ve výrazném přebytku, proto také došlo od roku 2009 k té úpravě, kdy zaměstnavatelům byla snížena ta míra odvodu na nemocenské pojištění, a ten systém se vyrovnal. Bohužel, tak, jak k tomu došlo k 1.1.2009 a v té době se dá těžko předpokládat ta další, ten další vývoj ekonomiky, tak v roce 2009 se naopak ten systém dostal do propadu a to je to, s čím teď bojujeme. Proto také...

Moderátor
Vy osobně, myslíte si...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...proto také na rok 2011 chceme stále ještě zachovat ty parametry, které byly nastaveny pro rok 2010, nesnižovat dále míru nemocenského pojištění vzhledem k zaměstnavatelům, protože vývoj ekonomiky je takový, že si to v tuto chvíli nemůžeme dovolit.

Moderátor
A vy osobně, myslíte si, že celý ten sociální systém České republiky je administrativně a finančně co nejméně nákladný, aby ty peníze končily opravdu u příjemců sociálních dávek?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že sociální systém v České republice je velmi komfortně nastaven, co se týká finančního toku směrem ke klientům. A vypovídají to i statistiky, my jsme dnes zemí s nejmenší mírou chudoby v Evropě, to si myslím, že je potřeba zdůraznit. A myslím si, že v tomto ohledu ten sociální systém je nastaven velmi dobře. Na druhou stranu, ten systém je v tuto chvíli administrativně velmi náročný a v řadě případů nezajišťuje, že ty prostředky jdou skutečně k těm, kteří to potřebují, protože ten systém je do velké míry děravý tím, jak je složitý, a těch dávek je mnoho a posuzují se každá zvlášť, tak ten systém je velmi těžko spravovatelný.

Moderátor
A máte jako ministerstvo práce a sociálních věcí propočty, kolik, kdyby ten systém, jak říkáte, nebyl děravý, by v tom sytému mohlo zůstat navíc?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ty propočty jsou velmi těžké, kdybychom věděli konkrétní případy a uměli je odbourat, tak to samozřejmě uděláme, v tuto chvíli...

Moderátor
Počkejte, jak ale můžete mluvit o děravosti systému, když nemáte propočty?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...tak já to hned dopovím. My jsme od 1. září rozjeli velmi intenzivní kontroly zejména na potírání práce načerno a zneužívání sociálních dávek a myslím si, že už ty první týdny v průběhu těch kontrol ukazují, že je ta míra zneužívání poměrně velká. Už z minulých měsíců máme řadu rozsudků, řadu soudních rozhodnutí, kde jsou lidé stíháni za podvod při čerpání sociálních dávek. A já si myslím, že tímto způsobem je potřeba postupovat. A v žádném případě to není tak, jak někteří oponenti říkají, že chceme ukázat, že ten, kdo používá sociální dávky, tak že je nějak ostrakizován nebo že je považován za méněcenného. To v žádném případě ne. Právě proto ten sociální systém je, aby těm, kteří to potřebují, aby pomohl. Ale důsledně musíme dbát na to, aby pomáhal skutečně jenom těm potřebným.

Moderátor
Je možné právě dávky v nezaměstnanosti, pane místopředsedo, označit za ty nejvíce děravé a zneužívané v rámci českého sociálního systému?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Podpory v nezaměstnanosti v zásadě nejsou zneužívány, týkají se lidí, kteří jsou půl roku maximálně bez zaměstnání, pak už přecházejí do systému hmotné nouze a životního minima, takže tyto dávky v zásadě nemůžou být zneužívány, protože člověk a většina lidí by si během těch tří měsíců, půl roku, najde nějakou další práci. Ten problém je u lidí, kteří jsou většinou déle než rok bez zaměstnání, ať už z vlastního přičinění nebo z jiného, prostě se těžko dokáží vracet zpátky, tam samozřejmě je potřeba hledat, ale tam na druhé straně, když hovoříme o zneužívání, tak jestliže jedno z prvních opatření vlády bylo zrušení vlastně porodného, které nelze..., nevím, jak se dá zneužívat porodné, prostě narodí se dítě, tak mám nárok na porodné, které mi kompenzuje určité zvýšené náklady, které ta rodina má. A dneska ten návrh tak, jak je položený, že dostanou pouze na první dítě, a když to řeknu, ročně se u nás narodí asi 100 tisíc dětí v řádu, tak de facto vlastně je to opatření, které jednak říká, jenom první dítě a pouze do 2,4 násobku životního minima, bude znamenat, že téměř 90 tisíc těch nově narozených dětí a rodin nedostane žádné porodné.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale v tom je přece...

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
A v čem je to zneužití? Jako tím, že se narodí rodině dítě, tím zneužívá systém?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To musíme oddělit, to samozřejmě není zneužití, v tom je ten základní koncepční spor v pohledu na sociální systém. Přece plošně vyplácené porodné nemůžeme označit za sociální dávku. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli je to vhodný prvek propopulační politiky, to je jiná otázka. Ale pokud mluvíme o porodném jako sociální dávce, tak přece nemůžeme říkat, že je vhodným mechanismem nejprve těm nadprůměrně příjmovým ty peníze sebrat na daních a potom jim je složitým administrativním způsobem zase vyplatit zpátky na porodném, to přece nemá smysl.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já nevím, jestli nadprůměrně příjmová rodina, která..., kde..., a většinou se to týká lidí, kteří mají aspoň nějaký příjem 15 tisíc, 20 tisíc, to je nadprůměrná. A těm tuhle dávku berete.

Moderátor
Jak byste...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, vy dobře víte, vláda navrhuje, aby pro porodné byla stejná hranice jako je pro přídavky na děti, to znamená 2,4 násobek životního minima. Já si myslím, že ta hranice je navrhována správně.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Ale to už je přece pokračovat..., samozřejmě to je pokračování škrtů, které už zahájil Kalousek s Nečasem v minulé Topolánkově vládě. A kdy v podstatě...

Moderátor
Počkejte, kdybyste v tom systému, pane místopředsedo, promiňte...

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
...o dětské přídavky přišly 2/3 všech rodin.

Moderátor
A kdy byste měl Vy šetřit v tom systému, tak Vy byste nešel například tou cestou, že byste zpřísnil pravidla pro vyplácení porodného?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Pokud jde o porodné, tak to je fakticky nezneužitelné, to je otázka, to je reálný fakt...

Moderátor
Počkejte, ale to přiznává i Jaromír Drábek, že to je zapotřebí oddělit v souvislosti se zneužíváním sociálních dávek.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Jasně.

Moderátor
Ale teď mi řekněte, kdyby Vy jste měl šetřit v sociálním systému, tak byste nešel po dávkách typu porodného, aby ti, kteří mají vysoké příjmy, berou nad 30 tisíc měsíčně, tak nepotřebují přece porodné?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
No to není tak úplně pravda, protože samozřejmě tady je potřeba rozlišovat, například žena, která pracuje v manažerské pozici, vydělává 30 tisíc korun, tak tím, že jde na mateřskou, tak samozřejmě jejich životní úroveň jde dolů. Určitým způsobem ta kompenzace je směřována na dítě, ale hlavně, co je důležité, je to administrativně absolutně nenáročné. Narodí se dítě, vyplatí se dávka. Ten dopad, ta úspora, která tam je, a my se bavíme o části, řekněme 10% rodin, která má vyšší příjmy. Ale ten postih je 90% těch, které prostě žijí, jak se říká "z ruky do huby", jeden z rodičů poctivě pracuje za mzdy, které jsou velmi nízké v České republice, a i toto, a my to vnímáme jako propopulační opatření samozřejmě, v situaci, kdy nám porodnost výrazně klesá, ten tzv. babyboom, to byl pouze takový závan, ale to, co je důležité, ten rozdíl je ve vnímání. My říkáme jasně, ano, je potřeba hledat zdroje jak na výdajové, tak na příjmové stránce. Na příjmové stránce vláda ty zdroje nehledá, my říkáme, že je potřeba větší míra solidarity těch, kteří mají vysoké příjmy, s těmi ostatními. Vláda říká, nikoliv, my na daně nesáhneme pro vysoko příjmové. Další věc.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jenomže potom reagovat na čtyři věci je velmi těžké.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
...já jenom dopovím. A musím říct, že když..., já myslím, že lidé nestojí o sociální dávky pana Drábka, ale oni chtějí práci. Oni chtějí práci a slušně zaplacenou.

Moderátor
Počkejte, zůstaňte u toho porodného, ať těch témat není hodně, pane ministře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věc:
Tak co se týká porodného, Vy jste to přece sám řekl. Ano, u těch, kteří jsou příjmově podprůměrní, to znamená u rodin do 2,4 násobku životního minima, tak porodné zůstává zachováno. Ale principiálně přece je mnohem lepší podporovat rodiny formou například rodičovského příspěvku, který je na jedné z nejlepších úrovní v Evropě, a je to dávka, která je vyplácena měsíčně. Oproti tomu postavené porodné je jednorázovou dávku, ještě navíc vyplácenou zpětně, ještě navíc se samostatnou administrativní zátěží, tak to prostě není efektivní způsob podpory. Ten způsob podpory...

Moderátor
Kolik lidí si na to porodné, pane ministře, sáhne a kolik vy ušetříte tím, že zpřísníte vyplácení porodného v roce 2011?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak vzhledem k tomu, že přídavky na děti se vyplácejí dnes přibližně 450 tisícům rodin, tak to číslo bude obdobné.

Moderátor
Kolik se tím ušetří ve stáním rozpočtu zpřísněním pravidel pro vyplácení porodného?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Co se týká porodného, tak ta úspora by měla být někde kolem 1,5 miliardy korun.

Zdroj: ČT 1

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:21.