Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

MPSV: Hrubá střední mzda vzrostla v pololetí meziročně o stokoruny (ČTK)

V porovnání s koncem minulého roku sice mzdy o něco klesly, ale to je pravidelný jev daný tím, že se na konci roku do mezd započítávají mimořádné prémie a 13. platy, které se ve většině firem v průběhu prvního pololetí nevyplácejí. Podle analytiků je proto přesnější meziroční srovnání.

Mzdy se přitom v prvním pololetí meziročně zvýšily ve většině příjmových kategorií. Výjimku tvořila pouze desetina nejhůře placených lidí v soukromých podnicích, kde mzdy klesly, byť nepatrně. V prvním pololetí dostávali tito zaměstnanci plat rovný nebo nižší než 12 213 korun. To je o čtyři koruny méně než před rokem. Naopak deseti procentům nejhůře placených lidí ve státní a veřejné správě se mzdy celorepublikově meziročně zvýšily o 726 korun na 13 948. Desetině nejlépe placených lidí v soukromé sféře se platy zvýšily o 590 korun na průměrných 41 388 Kč. Jejich protějškům ve státní a veřejné správě se mzdy meziročně zvýšily o 805 korun na 36 679 Kč.

Pokud jde o konkrétní povolání, v podnikatelské sféře si meziročně nejvíce polepšila především manuální zaměstnání, konkrétně dělníci obsluhující stroje na výrobu pryžových výrobků, meziroční nárůst mezd o 14,7 procenta, či kováři obsluhující kovací lisy, nárůst o 11,1 procenta. Naopak největší snížení mezd postihlo techniky v agronomii, kterým mzda meziročně poklesla o 6,5 procenta. V nepodnikatelské sféře nebyly meziroční změny platů tak vysoké jako změny mezd v podnikatelské sféře, platy vzrostly nejvíce zdravotním sestrám, a to o 10,4 procenta. Ke snížení platů došlo u učitelů na základních školách, pokles o 0,2 procenta, přičemž u jiných zaměstnání v nepodnikatelské sféře se platy nesnižovaly.

Medián hodinového výdělku dosáhl výše 121,51 koruny v podnikatelské a 133 korun v nepodnikatelské sféře. Oproti stejnému období předchozího roku tak v obou sférách střední hodnota hodinového výdělku narostla, v podnikatelské sféře o 2,6 procenta a v nepodnikatelské sféře o 1,8 procenta.

"Vzhledem k tomu, že jsou v podnikatelské sféře výdělky více diferencované než v nepodnikatelské sféře, nedosáhlo svým hodinovým výdělkem na průměrný hodinový výdělek více zaměstnanců v podnikatelské, 67,5 procenta, než v nepodnikatelské sféře, 56,6 procenta," okomentovala na webových stránkách www.ispv.cz výsledky společnost Trexima, která údaje zpracovává.

"Na mzdách se projevuje oživení české ekonomiky," komentoval nárůst analytik ČSOB Petr Dufek. Potvrzují to podle něj i další charakteristiky. Roste počet přesčasových hodin, klesá nemocnost a omezuje se čerpání dovolených.

To se podle Dufka ovšem týká pouze soukromých firem.

"V případě nepodnikatelské sféry je vidět, že je trochu odtržená od reality a její mzdy nereflektují, jestli se státu daří nebo nedaří," řekl. I v loňském roce, kdy v podnikatelském sektoru mediánová mzda klesala a lidé brali méně, se ve veřejném sektoru přidávalo. Platy v nepodnikatelské sféře s výjimkou čtvrtiny těch nejvyšších jsou přitom dlouhodobě vyšší než v soukromých firmách.

"Určitě tam hraje roli vyšší podíl zaměstnanců s vyšším vzděláním," řekl Dufek. To potvrzují i údaje MPSV, podle kterých je v podnikatelské sféře vysokoškoláků 12,7 procenta a ve státní a veřejné správě 26,9 procenta. Druhý důvod je podle Dufka ten, že soukromý sektor rychle reaguje na finanční situaci, takže pokud se firmám nedaří, sahají zaměstnancům na mzdy. To ve veřejném sektoru doposud neplatilo bez ohledu na to, jestli se ekonomice dařilo nebo nedařilo.

Pro zaměstnance státní a veřejné sféry je ovšem letošní rok na dlouhou dobu posledním obdobím, kdy se jim platy zvyšují. Podle návrhu MPSV by se měla od příštího roku snížit tarifní složka jejich mezd o deset až 43 procent. MPSV tak chce dosáhnout desetiprocentní úspory na výdajích státu za mzdy. Naopak chce ministerstvo dát vedoucím pracovníkům možnost poskytnout zaměstnancům vyšší odměny. Částka na ně by se měla zvýšit ze současně možných 100 procent platu až na 200 procent. Podle prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) by se pak měly mzdy zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru na nějaký čas zmrazit.

Proti návrhu MPSV na snížení mezd ovšem protestují odboráři, podle kterých je návrh pro mnohé zaměstnance neúnosný. Navíc se jim nelíbí, že by se měla snižovat nároková složka mzdy na úkor nenárokové. O návrhu jednají s vládou a vyhlásily kvůli němu dokonce na 21. září velkou demonstraci.

Zdroj: ČTK

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:25.