Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem (Radiožurnál)

Moderátorka:
Opozice mu vytýká reformu tarifních platových tabulek a současné desetiprocentní seškrtání celkového balíku peněz. Nepochodil u ní ani s nápadem krátit peníze lidem na rodičovské. Vláda má na krku odborářské demonstrace i jako důsledek jeho návrhů. Hostem 20ti minut Radiožurnálu je dnes ministr práce a sociálních věcí a místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Vítejte ve studiu.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Pěkný podvečer.

Moderátorka:
Na vaše dotazy jsme připraveni také na Facebooku, adresa je www.facebook.com/dvacetminut psáno dohromady. Tak pane ministře, vy jste Hospodářským novinám v červenci řekl toto: Řada stávek a demonstrací vyplývá v minulosti z toho, že se s odbory dostatečně nemluvilo, mou výhodou určitě je, že jako bývalý prezident Hospodářské komory velmi dobře vím, jak uvažují odbory a vždy jsem byl schopný se s nimi dohodnout. Tak do mohutné demonstrace odborů nám zbývá v tuto chvíli 12 dnů, čím to, že vaše recepty na dohody s odbory nezabírají?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Tak to musí samozřejmě posoudit posluchači, na které straně je ta nekomunikace. Já mám za to, že od začátku, od nástupu do funkce se snažím s odbory komunikovat velmi intenzivně a to nejen na úrovni předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila, ale i řady jeho kolegů. To, že odbory v tuto chvíli se staví velmi razantně proti reformám, které připravuje tato vláda, to se celkem dalo očekávat. To, že k tomu už hned na začátku vyplýtvávají takovou silnou akci, jako je demonstrace, to jsem upřímně řečeno neočekával, protože si myslím, že by odbory měly takto silným kalibrem velmi šetřit.

Moderátorka:
No ale vy pane ministře, navrhujete mimo jiné tedy plošné snížení mzdových tarifů státních zaměstnanců až o deset procent, aby tak vznikl prostor pro vyšší osobní ohodnocení. Vy jste se nadechl, takže řekněte, co máte na srdci.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Ano, vláda se přece zavázala v programovém prohlášení k tomu, že pro příští rok sníží objem mezd ve státní správě o deset procent a je to naprosto logický krok, protože prostě chceme posílit efektivitu státní správy, provoz státu je příliš drahý, to je naprosto jasné a je to vidět i z čísel za posledních několik let. To, že já jsem předložil návrh, který podotýkám ještě neprošel ani diskusí ve vládě, který nastavuje alespoň částečnou systémovou změnu, protož omezuje nebo ruší v těch jednotlivých variantách odměňování podle délky praxe a rozšiřuje motivaci pro individuální oceňování pracovníků, to je pravda a já si myslím, že ten současný systém, kdy poměr povinné a nepovinné složky platu je sedm ku jedné, takže je skutečně velmi málo motivační. A ten poměr prostě chci změnit a myslím si, že je to tak správně. Na druhou stranu si myslím, že je také potřeba vidět, že například v tom návrhu, který jsem předkládal vládě a který vláda nyní bude projednávat, tak je posun tarifů v tom smyslu, že i v těch nejnižších tarifních pásmech se dostávají nad minimální mzdu. Což v minulosti nikdy nebylo a myslím si, že je to velmi zásadní krok. Protože pokud dnes ty platné tarify začínají někde pod 7 000 korun hrubého a někteří odboráři říkají, no tak snižte platy plošně o deset procent, tak já si prostě neumím představit, že bych někomu, kdo bere ani ne 7 000 hrubého dorovnává se mu ten rozdíl do minimální mzdy umělým opatřením, řekl, že ten tarif bude mít ještě o deset procent nižší, to prostě není možné.

Moderátorka:
14. září bude ještě jednání s odboráři před tou demonstrací. Předpokládám, že tam jdete?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Samozřejmě, 14. září je mimořádné zasedání tripartity k návrhu státního rozpočtu, samozřejmě, že budeme diskutovat o všech těch doprovodných opatřeních a myslím si, že to je ta správná platforma pro jednání. Nicméně pokud druhá strana prohlásí, že bez ohledu na výsledky probíhajících jednání ty protestní akce se uskuteční, tak to považuji za velmi neférové.

Moderátorka:
Víte, ale oni to prohlašují, protože včera po jednání vlády premiér řekl, že přes plány úspor nejede vlak, tak co má tato schůzka řešit, když to prohlašují vlastně obě strany současně?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Ale tam přece vůbec nejde o to, zda někdo souhlasí nebo nesouhlasí se snížením objemu mezd ve státní správě o deset procent, protože to je věc, která vychází z programového prohlášení vlády. Programové prohlášení tím, že byla vládě dána důvěra v poslanecké sněmovně, tak je prostě pro nás tím základním, co musíme dodržovat. Jde o to, jakým způsobem postupovat. Zda to znamená propustit deset procent zaměstnanců, či zda všem snížit platy o deset procent, či zda udělat nějakou kombinaci a my jsme také vyzvali odboráře, aby předložili svůj vlastní návrh. Protože pokud oni říkají, že je možné bez systémových změn to opatření uskutečnit, tak já jsem říkal, tak předložte ten návrh. Ten návrh zatím v ruce nemám a já samozřejmě jsem se zavázal a premiér to podpořil, k tomu, že o těch návrzích odborářů budeme seriozně jednat. Tedy já bych spíše upřednostňoval věcné jednání před nic neřešící demonstrací, která je jenom ukázkou síly, ale nedává žádné konstruktivní řešení.

Moderátorka:
Víte ale, vy jste naznačil, že cítíte určitou zablokovanost ze strany odborů, ale mě přijde, že to včera pan premiér zablokoval i ze strany vlády, když řekl prostě přes naše plány nejede vlak.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Není to tak, pan premiér se vyjádřil naprosto jasně a zřetelně a řekl, že ta základní podmínka daná programovým prohlášením vlády, snížením objemu mezd, zdůrazňuji objemu o deset procent, ta že je nepřekročitelná. Nic méně, že budeme velmi pečlivě vyjednávat s odbory o tom, jakými kroky je možné dosáhnout toho cíle snížení objemu mezd ve státní správě o deset procent, jaké kroky jsou optimální a v tom chceme s odbory pečlivě vyjednávat.

Moderátorka:
Každopádně vy očekáváte, že k té demonstraci 21. září tak jako tak dojde, že toho 14. nic, co by vedlo ke smíru pravděpodobně neproběhne?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Tak já vycházím z toho prohlášení, z posledních dnů, kdy bylo jednoznačně deklarováno představiteli odborů, že výsledek jednání na té plánované demonstraci nemůže nic změnit. Já to beru tak, že demonstrace, byť mě se to nemusí líbit, tak to považuji za docela silný prostředek, je prostě legitimním vyjádřením síly odborů, nic méně doufám, že kromě toho budou představitelé odborů také seriozně jednat o těch návrzích.

Moderátorka:
Já to otočím. Vy říkáte výsledek jednání nemůže nic změnit na plánované demonstraci, co může demonstrace...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Já to neříkám.

Moderátorka:
Ano samozřejmě, ale já se ptám, co může demonstrace změnit na jednání vlády po ní? Budou se nějak měnit vaše plány po té demonstraci nebo ji prostě necháte proběhnout a pojedete si dál po své linii?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Ty plány, vy se ptáte na plány, v tuto chvíli jsou předloženy vládě jednotlivé návrhy, které doprovázejí návrh o státním rozpočtu na rok 2011.

Moderátorka:
Může ta demonstrace na nich něco změnit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Demonstrace samotná ne. Jednání ano.

Moderátorka:
Takže tu demonstraci tak jako tak považujete pro další jednání za naprosto zbytečnou?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Přesně tak.

Moderátorka:
Plány úspor se mají dotknout mimo jiné i rodičovské nebo zdravotníků, je nezbytně nutné škrtat i na tak citlivých místech? O tom dále s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu.

Tak nejčerstvěji jste zdvihl mandle mnoha rodičům, kterým hrozí, že kvůli omezení rodičovských dávek na 216 tisíc tu celkovou částku rodičovské vyčerpají dříve než plánují jít do práce a mohou se tak ocitnout i bez peněz. Jít dříve do práce je řešením, ale ne ve státě, který ve většině případů nemá volná místa pro děti ve školkách, pane ministře. To vypadá, že tento plán jste opravdu nedomyslel do důsledku.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Ne, tak všem, kterým jsem zvedl mandle, tak se omlouvám. To je interpretační chyba toho záměru. Samozřejmě, že budeme dělat kroky takové, že ti, kteří dnes pobírají rodičovský příspěvek, respektive kteří do něj nastoupí do změny těch pravidel, tak ho doberou podle těch stávajících pravidel. Takže na tom se nic nemění. Nic méně ano, pro ten nový systém já budu navrhovat a budu se snažit prosadit, aby skutečně byly sjednoceny podmínky pro jednotlivé délky čerpání, abychom mohli nastoupit ten systém, který řada rodičů velmi podporuje, aby si mohli průběžně volit částku rodičovského příspěvku. Ale pak nemáme jinou možnost než zastropovat tu částku jednou cifrou a říci ano, každý má na své dítě tuto částku, kterou může vyčerpat. Sám si zvolí částku rodičovského příspěvku, kterou bude měsíčně pobírat, ale samozřejmě, že to bude stejná částka pro všechny.

Moderátorka:
Vy jste řekl interpretační chyba, takže prosím jasně uveďte, koho se ta plánovaná změna, od kdy bude týkat.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Podle toho návrhu, pokud tak bude schválen, jak vládou tak poté poslaneckou sněmovnou a senátem a podepsán prezidentem, tak ten návrh znamená, že od 1. ledna by si nově nastupující rodiče na to období, kdy mohou brát rodičovský příspěvek, mohli sami zvolit částku a tu částku měsíčně vybrali až do té doby, dokud by nevyčerpali celých 216 tisíc. To znamená, sami si mohou rozpočítat, na jaké období a případně také tu částku průběžně měnit, na jaké období chtějí tu částku brát. Pokud se jedná o ty, kteří dnes berou rodičovský příspěvek, tak ti by měli též možnost přejít do toho nového systému, ale pokud by nechtěli, tak by zůstali v tom stávajícím systému a doběhl by jim rodičovský příspěvek podle stávajícího schématu.

Moderátorka:
Tak a dalším cílem úspor jsou zdravotníci. Navrhl jste pro ně podstatným způsobem přiškrcenou tarifní mzdovou tabulku. Já tady k tomu mám přímo dotaz posluchače, zní takto. Dobrý den, pane ministře, podle vašeho návrhu se navrhovaný plat zdravotního personálu o dost sníží, v řádu desítek procent až o 40 procent, osobní ohodnocení nikdo už nedostává pět roků, alespoň v menších nemocnicích, kde podle vás je to snížení o deset procent. Prostě je to lež, píše posluchač. Kdyby to bylo o deset procent, nikdo proti tomu nic nemá, už teď je strašný nedostatek zdravotního personálu. S pozdravem František Valášek.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Tady se směšuje snížení tarifní části platu, já jsem o tom mluvil na začátku tohoto pořadu se snížením platu jako takového. Ta tarifní část platu je skutečně dnes naprosto převažující a v tom má posluchač pravdu, naprosto převažující část platu nebo mzdy. A já, ano, chci ten poměr změnit. Chci dát větší prostor pro motivaci. Jestli nějaká nemocnice dnes vůbec nepřiznává osobní přípatky, tak je třeba se podívat, vzhledem k tomu, že je to nejspíše státní zařízení, jinak by pro ně ty tabulky neplatily nebo zařízení veřejného sektoru, tak je potřeba na způsob manažerského řízení té organizace. To je naprosto jasné. Ale ten stávající systém, kdy je, jak jsem řekl, poměr tarifní složky a osobního příplatku je průměrně sedm ku jedné, tak ten je prostě málo motivační. Znovu jenom zdůrazňuji, že ten nový systém má nastavit podmínky pro to, aby v každém případě ty tarify byly nad úrovní minimální mzdy. To si myslím, že je velmi důležité.

Moderátorka:
Pardon, že vás přerušuju, pane ministře, ale jako logikou celé té věci je přece šetřit deset procent, tak neříkejte tím, že změníte tarify, že někdo dostane k něčeho víc, když má ve výsledku dojít k úspoře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Znovu zdůrazňuji, že je cílem uspořit deset procent objemu mzdových prostředků, tedy v konkrétní nemocnici se sám management musí rozhodnout, jestli těch úspor dosáhne tím, že propustí deset procent lidí nebo propustí pět procent lidí a těm zbylým lidem o něco sníží mzdy a nebo prostě dojde k tomu, že nechce nikoho propustit a těm lidem prostě sníží mzdy adekvátně o těch deset procent v průměru. Ale to je přece také otázka jednání se zaměstnanci, kolektivního vyjednávání, to je skutečně na manažerské odpovědnosti každého vedoucího pracovníka.

Moderátorka:
Přesto je tu další aktivita, kromě té odborářské demonstrace 21. září, je to lékařský odborový klub v čele s předsedou Martinem Englem, který nám řekl, že hodlají obcházet nemocnici po nemocnici a vyzývat doktory k hromadným odchodům. Ta aktivita se jmenuje výzva Děkujeme, odcházíme. Tento klub zastupuje 5000 lékařů a podporu akce prý má už minimálně od poloviny z nich. Pane ministře, nebojíte se, že nám odejdou doktoři?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Já se bojím, že pokud ten systém zůstane tak, jak je stávající, tak že nám budou odcházet mladí doktoři, schopní a doktoři ve středním věku. Protože pokud je dnes ten systém nastaven tak, že průměrně lékař, který má 32 let praxe, tak má přibližně o čtvrtinu vyšší povinný plat než 40tiletý lékař, tak to pro ty 35tileté a 40tileté lékaře s dvěma atestacemi, kteří jsou skutečně velmi vysoko v té kvalifikaci, je velmi výrazně demotivační a skutečně tam hrozí to, že budou i nadále ještě ve větší míře odcházet do zahraničí. Já si myslím, že dokonce i prezident České lékařské komory Kubek na tohle to apeloval, bohužel špatným směrem. Ano, ten stávající systém vytváří tu nerovnováhu a tu motivaci k tomu, aby mladí lékaři a lékaři středního věku odcházeli do zahraničí.

Moderátorka:
Takže chcete vlastně říct, že děláte všechno proto, aby lékaři zůstali?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Samozřejmě, ano.

Moderátorka:
Oni to tak nevnímají, proč, čím to je?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Tak já si myslím, že lékaři mají průměrně dostatečně vysokou inteligenci a že až si přečtou tu skutečnost a ne tu mediální interpretaci, tak že poznají, že je to skutečně směr k tomu, aby ta umělá diskriminace podle počtu odpracovaných let a zdůrazňuji až do 32 let praxe, naprosto nezdůvodnitelná, tak aby se změnila tím správným směrem.

Moderátorka:
Dalším důležitým tématem pro našeho hosta je důchodová reforma. Má už nějaké plány? Poslouchejte dál 20 minut Radiožurnálu s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem.

Co se týče důchodové reformy už jste několikrát řekl, že budete vycházet z doporučení Bezděkovy komise, máte už nějakou osnovu? Už jste si z toho něco vybral? Já jsem tu zprávu Bezděkovy komise četla, četla jsem i závěry, závěrečnou zprávu tak zvaného výboru PES, což byl poradní orgán, který potom shrnoval výsledky Bezděkovy komise a upřímně řečeno, moc moudrá z toho nejsem. Vy ano?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Tak my jsme na základě těchto dvou výstupů začali připravovat na ministerstvu práce a sociálních věcí návrh postupu v důchodové reformě. Zatím ho připravujeme v jednotlivých variantách, které byly nastíněny právě těmi dvěma závěrečnými výstupy a tam ty varianty, když to řeknu skutečně velmi hrubě, říkají, že v každém případě je třeba zavést tak zvaný kapitálový pilíř, protože ten průběžný systém dnešní je dlouhodobě neudržitelný. A ty dvě varianty se liší v tom, zda vstup do toho kapitálového pilíře má být povinný či dobrovolný a v podstatě od toho se také odvozuje, zda ty kapitálové fondy mají být státní a nebo soukromé, ale pod nějakou státní kontrolou. Já jsem to řekl skutečně velmi hrubě. Ale tyto varianty, až je dopracujeme, tak budou podkladem pro diskusi jednak v koalici, jednak s politickou opozicí, jednak se sociálními partnery. A já předpokládám, že během několika málo týdnů budeme schopni tato jednání, tato koncepční jednání otevřít.

Moderátorka:
Víte, Bezděkova komise už sama o sobě konstatovala už v roce 2005, že nad těmito variantami je potřeba najít široký politický konsensus. Myslíte si, že je nějaká varianta, která by byla třeba i pro naši opozici schůdná, přijatelná, diskutovatelná. Máte pro ni nějaký průchodný návrh?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Já doufám, že ano. A já bych velmi nerad předem říkal, která z těch variant bude pro opozici schůdná, to musí říct opozice sama.

Moderátorka:
Tak já vám řeknu alespoň část. Státní důchodový pilíř je v dnešních parametrech dlouhodobě neudržitelný, konstatuje Bezděkova komise. Většina členů doporučuje vyčlenit tři procentní body z povinné příspěvkové sazby do důchodového systému povinně pro všechny občany mladších 40ti let v době startu reformy a tyto prostředky použít k jejich individuální podpoření na vlastní důchod. Je to část té cesty?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Určitě je to jedna z variant toho postupu, nicméně když to budete číst dál, tak víte, že je tam i alternativní cesta, která sice byla menšinová, ale je tam taky dobře popsaná. Já si myslím, že tady nemáme časový prostor jít do hloubky, abychom vysvětlovali podrobně jednotlivé varianty. V každém případě ta parametrice, jestli to budou tři procenta nebo čtyři procenta nebo dvě procenta plus, dvě procenta nějakého příspěvku, těch variant je několik, tak ty budou až druhým krokem té diskuse. My se nejprve potřebujeme shodnout na principu, to znamená to, o čem jsem mluvil, která z těch variant povinná, dobrovolná, státní, soukromá a poté až se shodneme na těchto principiálních východiscích, tak teprve můžeme stavět ty parametry.

Moderátorka:
A vy jste pro kterou? Povinnou, dobrovolnou, státní nebo soukromou?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Já vám to v tuto chvíli neřeknu, já myslím, že je důležité dosáhnout shody napříč politickým spektrem a já bych nerad ztěžoval východiska toho jednání, abych teď nějakou variantu preferoval.

Moderátorka:
Tak pojďme alespoň k dalšímu tématu, na které upozornil Aktuálně cz, ten titulek se jmenuje důchody tisíců lidí, v rozpočtu chybí miliardy. A narážejí na to, že Ústavní soud od října 2011 zrušil takzvanou redukční hranici pro výpočet důchodů a stát by pak měl přiznávat vyšší důchody lidem, kteří vydělávali víc než 10 500 korun měsíčně. A v tom navrhovaném státním rozpočtu podle Aktuálně na to chybějí miliardy. Tak co s tím budete dělat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Tak já myslím, že ten titulek je skutečně typický pro poslední dny. Žádný takový problém neexistuje. Nález Ústavního soudu samozřejmě znamená, že musíme připravit legislativní úpravu, která bude účinná od 1. října příštího roku, na to máme ještě dostatek času. Připravujeme návrh toho řešení nálezu Ústavního soudu, nicméně nález Ústavního soudu se týká důchodů, které budou přiznávány po 1. říjnu příštího roku. To znamená, týká se několika tisíc lidí, kteří začnou pobírat důchod, který bude vyměřen po 1. říjnu 2011 a když si porovnáme částku, která může být souhrnem těchto nově přiznaných důchodů k částce, která bude v příštím roce vynaložena na všechny vyplácené důchody, tak je to naprosto zanedbatelná částka a výdaje státního rozpočtu vůbec neovlivní.

Moderátorka:
Znáte tu zanedbatelnou částku?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
V tuto chvíli to není možné spočítat, protože nález Ústavního soudu, který ruší redukční hranice, tak v podstatě kdybych to dovedl do absurdity a nedělali bychom nic, tak od 1. října příštího roku budou všechny nově přiznávané důchody na úrovni něco přes 3000 korun měsíčně a to by byla potom významná úspora státního rozpočtu, ale touto cestou určitě nepůjdeme.

Moderátorka:
Stihnete to?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Samozřejmě, že to stihneme, protože na to máme více než 12 měsíců.

Moderátorka:
Říká ministr práce a sociálních věcí a také místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, který byl hostem 20ti minut Radiožurnálu. Děkujeme za váš čas.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Také děkuji za pozvání.

Moderátorka:
A za okamžik už vám Radiožurnál nabídne další aktuální zprávy. Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:14.