Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Jak zvýšit bezpečnost? Pozor při údržbě strojů

Heslo kampaně Zdravé pracoviště - bezpečná údržba se tak stalo hlavním mottem 10. ročníku veletrhu Interprotec, který se zaměřuje na prostředky osobní ochrany, bezpečnost práce a pracoviště a probíhá souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Zmíněný projekt Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by měl v příštích letech vést k hmatatelným výsledkům.

"Naše strategie spočívá ve snížení počtu pracovních úrazů v EU o čtvrtinu," prohlásil při začátku kampaně Lászlo Andor, eurokomisař pro zaměstnanost.

Z pohledu na čísla o tuzemské úrazovosti vyplývá, že se v posledních letech daří snižovat jak celkový počet pracovních úrazů, tak i těch se smrtelnými následky. K výraznému poklesu došlo v loňském roce, ten však může být částečně zapříčiněn také snížením celkové zaměstnanosti.

Nedílnou součástí cesty k dalšímu snižování úrazovosti je používání správně zvolených ochranných pomůcek. Právě veletrh Interprotec je v Česku unikátní příležitostí k prezentaci svých produktů pro dodavatele techniky a služeb k ochraně zdraví při práci.

Při letošním ročníku se v pavilonu E představí celkem 80 vystavovatelů, z nich je čtvrtina ze zahraničí. Vedle jejich nabídek bude pro návštěvníky také připraveno informační a poradenské centrum zaměřené právě na oblast bezpečnosti práce.

Součástí veletrhu je také odborný doprovodný program. Jeho součástí bude například 5. mezinárodní konference Společně bezpečně v Evropské unii, která se bude konat 14. a 15. září na Univerzitě obrany. Tato instituce bude 14. září hostit i čtvrtou ergonomickou konferenci nazvanou Odborná příprava v oblasti ergonomie. Na ni ve středu 15. září naváže kulatý stůl na téma Bezpečnost a ochrana zdraví, dětí, žáků a studentů v České republice.

Zároveň s ním bude probíhat konference Ergonomie v současné praxi. Na ní se bude řešit například kvalita pracovního ovzduší, akustická ergonomie pracoviště či ergonomie pracovního místa s počítačem.

Fakta: pracovní úrazy v Česku

rokúrazů celkemsmrtelných          průmyslnejvíce úrazů na 100 zaměstnanců
200582 042137 dřevozpracující průmysl3,39
200682 296136 rostlinná a živočišná výroba2,84
200777 233170 odpadový průmysl2,71
200871 281170 podpůrné činnosti při těžbě2,57
200950 173105 výroba nábytku2,47
    výroba strojů a zařízení2,36

Pramen: Český statistický úřad

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:13.