Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Odbory zásadně nesouhlasí s novou úpravou platových tarifů státních zaměstnanců

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Facka do tváře, tak nazývají zástupci lékařů a zdravotníků návrh MPSV zavést jedinou tarifní tabulku pro zaměstnance ve veřejné sféře. Právě oni by totiž nejvíce doplatili na plánované změny. Lékaři by údajně mohli přijít až o 13 tisíc korun měsíčně a zdravotní sestry o víc než 10 tisíc. Představitelé příslušného resortu a odborů se sešli dnes odpoledne k pracovnímu jednání. K čemu dospěli jsem se zeptala ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Byly diskutovány jednotlivé podrobné otázky návrhů, kterými se bude v příštím období zabývat vláda a zejména toto pracovní jednání mělo sloužit pro přípravu dalšího vrcholového jednání, které proběhne v pondělí, opět za účasti předsedy vlády Nečase a představitelů odborů a mne.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Máte vůbec zaměstnancům ve veřejném sektoru co nabídnout, abyste je odradil od chystané protestní akce koncem září?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě, že ano, protože to co je někdy velmi zkresleně interpretováno jako nějaké snižování platů o desítky procent, tak to je ve skutečnosti jenom pouze změna systému, kdy má být mnohem větší prostor pro motivaci skutečně kvalitních pracovníků státní správy a pokud někdo nechce přistoupit na ty argumenty, že je potřeba zefektivnit státní správu, tak je potřeba, abychom nad těmi argumenty trpělivě seděli a vysvětlovali, protože skutečně zásadním cílem této vlády je zvýšení efektivity státní správy. Zároveň s tím také naplnění toho cíle, který si vláda předsevzala tzn., snížení objemu platů ve státní správě o 10 %.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Třeba lékaři označují vaše plány, budu citovat "za poslední hřeb do rakve českého zdravotnictví" a dále také říkají, že si důstojné platy buď vybojují silou nebo můžou rovnou emigrovat. Podle vás to příliš dramatizují?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
V každém případě ten návrh úplně otáčí. Ve skutečnosti je to tak, že ten návrh směřuje k tomu, abychom například kvalitní lékaře byli schopni lépe zaplatit. To si myslím, že je naprosto jasné z toho návrhu, protože lékaři už v dnešní struktuře mají poměrně výrazný rozdíl mezi přiznaným tarifem a celkovým platem. A my jenom dáváme větší motivaci, větší možnost zaměstnavatelům na to, aby ty skutečně kvalitní lékaře zaplatili ještě lépe.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Je pravda, že počítáte se zavedením jediné tarifní mzdové tabulky místo 4? Že jste si vybral ten tvrdší ze dvou návrhů?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Takový návrh je skutečně v tuto chvíli předložen a bude samozřejmě dále diskutován. Nevidím totiž žádný závažný argument proto, abychom dlouhodobě systematicky rozlišovali zaměstnance podle toho, v které oblasti státní správy působí. To si myslím, že je nesprávné a právě to ohodnocení kvality a náročnosti práce by mělo být formou nejen tarifní stupnice ale zejména osobního příplatku, kde zvyšujeme možnost osobního příplatku až do výše 100 % tarifu a zároveň měníme ten systém osobního příplatku, kdy dosud má být osobní příplatek přiznáván pouze při dlouhodobé a nadstandardní práci, přičemž osobní příplatek by měl být tím základním motivačním instrumentem tzn., rozvolňujeme možnost toho osobního příplatku přiznávat ho v každém případě nejen při dlouhodobé nadstandardní práci.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Lékaři tvrdí, že ale osobní příplatky jim nenahradí ten výpadek v tarifních příjmech, že údajně můžou přijít až o tisíce korun měsíčně. Vy si to nemyslíte?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
V žádném případě to tak není a stačí se jenom podívat na ta navrhovaná čísla. Pokud se o něco sníží například ten tarifní základ z toho důvodu, že do tarifního základu nebude započítána ta formálně odpracovaná praxe, a na druhou stranu pokud zvyšujeme možnost osobního příplatku v běžných případech na 100 procent tarifu a v mimořádných případech na 200 procent tarifu, tak se skutečně žádný lékař nemusí bát, že by ten nový systém nějak omezoval výši jeho platu.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Najdou se v rozpočtu peníze na ty osobní příplatky, které můžou dosahovat jak jste řekl až 100 %? Najdou se v rámci nějakých dalších úspor?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To už je samozřejmě druhá otázka, která by měla být směřována spíše na jednotlivé resortní ministry, v tomto případě ministra zdravotnictví. Já mám za úkol vytvořit předpoklady pro to, aby ty systémové úpravy vedly ke zvýšení efektivity ve státním sektoru a samozřejmě je potom na ministrech, aby ve svém resortu zvolili přiměřené nástroje.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:44.