Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Září:

Jaromír Drábek: Zákoník práce musí platit již od ledna, aby rozpočet neplaval (Právo)

Proč vypukl koaliční spor o zákoník práce, prakticky dva dny před tím, než musel být odevzdán na vládu?

Já jsem žádné koaliční spory nezaznamenal.

Slova premiéra o tom, že vámi předkládaná novela je vykastrovaná, to není spor?

Já jsem zaznamenal jen jednotlivá mediální vyjádření. Ta jsou záležitostí každé osoby, jak se profiluje. Například bych sice nepoužíval taková vyhrocená spojení, jako je "vykastrovaný návrh", ale jakým slovníkem kdo mluví do médií, je jeho záležitost. Novela zákoníku práce byla vypracována podle koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení. Příprava novely proběhla standardně, stejně standardně proběhlo i připomínkové řízení. Vše bez problémů. Pokud má někdo takový názor, že tam mají být jiné úpravy, než vyplynulo z koaliční smlouvy a připomínkového řízení, tak předpokládám, že o tom proběhne diskuse na úrovni koalice. Na vládu v úterý večer ale odejde zákon, který předkládám já, samozřejmě se zapracovanými připomínkami, který koaliční spory rozhodně nevyvolává.

Bude přesto řešit nesoulad kolem zákoníku práce koalice?

Na koaliční úrovni těžko můžeme řešit způsob mediálního vystupování jiných členů vlády. Budeme ale trvat na tom, aby byly dodržovány koaliční mechanismy práce. Ale každý člen vlády zodpovídá za způsob svého mediálního vystupování sám. Na tom lze těžko hledat nějakou koaliční dohodu či o tom koaličně vyjednávat.

Bude novela zákoníku práce platit od 1. ledna příštího roku? Opět musím citovat premiéra, že by to od 1. 1. 2011 být nemuselo.

Pokud chceme, aby byl schválen rozpočet, jehož příjmy i výdaje jsou podmíněny schválením řady novel zákonů, včetně zákoníku práce, tak by měl být schválen v letošním roce. Na tom byla koaliční shoda. Na MPSV jsme udělali všechno pro to, aby návrhy zákonů, které budou předloženy v souvislosti s rozpočtem, tedy i zákoník práce, byly schváleny včas, tedy do konce roku. Samozřejmě nemohu vyloučit, že ve Sněmovně či Senátu dojde k nějaké prodlevě. Já ale předpokládám velkou míru odpovědnosti vůči sestavování rozpočtu, ty návrhy totiž podmiňují sestavení i start rozpočtu na rok 2011.

Objeví se v novém zákoníku návrh na zkrácení výpovědní lhůty? Tedy paragraf, za který plédoval opět premiér?

S textem návrhu zákona logicky nejprve seznámím vládu, nebudu návrh prezentovat přes média. Ale opakuji: proběhlo standardní připomínkové řízení, v němž každý oslovený subjekt uplatnil svoje připomínky. Ministerstvo je buď akceptovalo, nebo neakceptovalo, ale muselo zdůvodnit proč. Připomínkového řízení k návrhu zákoníku práce se zúčastnil i úřad vlády. Pokud si pamatuji, žádnou připomínku oficiálně nevznesl. Tedy já jsem žádnou takovou připomínku z úřadu vlády nezaznamenal.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.9.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:24.