Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

AMSP: Nižší sociální a zdravotní pojištění by zjednodušilo využívání práce na částečný úvazek (MediaFax)

Možnosti zaměstnávat pracovníky na částečný úvazek využívá 42 procent respondentů. Možnost pracovat z domova (tzv. homeoffice) poskytuje svým zaměstnancům 30 procent dotázaných. Zkoumán byl vzorek 503 firem napříč různými obory.

Pro zlepšení možnosti využití částečného úvazku by firmy nejvíce přivítaly nižší povinné platby na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance na částečný úvazek (81,4 procenta), snížení výše odstupného u zaměstnance na částečný úvazek (67,3 procenta) a zkrácení výpovědní lhůty u zaměstnance na částečný úvazek (61,2 procenta).Vyšší využití částečných úvazků by také přispělo k lepšímu pracovnímu uplatnění znevýhodněných skupin, jako jsou například lidé trpící duševní chorobou, či neúpné rodiny s dětmi. Takoví zaměstnanci pak mohou být velmi loajální k firmě, která jim dá šanci uplatnit se na trhu práce.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:50.