Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Průměrný český důchod je 10 075 korun, o téměř 2,5 tisíce vyšší než před pěti lety (MediaFax)

Průměrná výše starobního důchodu včetně vyplácených předčasných důchodů podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 30. červnu 2010 ve srovnání se stejným dnem roku 2005 vzrostla. Důchodci v ČR k tomuto dni v roce 2010 pobírali průměrně 10 075 korun, zatímco v roce 2005 to bylo pouze 7 720.

Muži mají v průměru vyšší důchody než žen, k 30. červnu 2010 pobírali muži průměrně 11 192, ale ženy 9 154 korun. Průměrný věk penzistů k 30. červnu letošního roku byl 68 let. Opět se liší pro ženy a muže: věkový průměr mužů pobírajících důchod byl 70 let a u žen 67 let.Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírají důchodci v Praze, 10 763 korun, nejnižší důchodci v Olomouckém kraji, 9 790 korun.

Nově přiznaných důchodců za druhé čtvrtletí roku 2010 eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 58 870. Ke konci června 2010 vyplácela ČSSZ celkem 2 242 281 starobních důchodů. Starobních penzistů a osob pobírajících invalidní a pozůstalostní důchody ČSSZ evidovala celkem 2 809 816.

Do zahraničí zasílala ČSSZ ke stejnému datu 59 566 výplat důchodů.Ke 30. červnu připadalo na jednoho důchodce 1,76 poplatníka pojistného na důchodového pojištění. Na celkem 2 809 816 důchodců přispívalo 4 946 256 daňových poplatníků.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:33.