Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Státním zaměstnancům klesnou platy (Deníky)

Podle první by se stanovila maximální doba, po kterou se platy mohou zvyšovat. Automatické zvyšování platů po odpracování určitého počtu let totiž není podle ministerstva motivací k rozšiřování schopností a dovedností, ale motivací k setrvání v úřadu. Druhá varianta počítá se stejným platovým základem pro všechny bez ohledu na počet odpracovaných let. Zvyšování platu by se potom dělo formou osobního příplatku podle schopností a práce toho kterého zaměstnance. V první variantě by se tarifní platy zvyšovaly maximálně 15 let, a to podle náročnosti jednotlivých pozic.

Po šestnáctém roce práce už by se platy nezvyšovaly. Návrh také počítá s možností zvýšit zaměstnancům osobní příplatek ze současných 50 procent platu až do výše 100 procent.

V mimořádných případech bude moci osobní příplatek dosáhnout až 200 procent platu. Podle Drábka to umožní, aby platy neklesly těm zaměstnancům, kteří odvádějí kvalitní práci a jsou pro zaměstnavatele cenní.

Návrhy tabulek, které zveřejnilo MPSV, se ovšem netýkají pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků ve školství, pracovníků ve zdravotnictví, policistů a vojáků.

Zdroj: Deníky

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:11.