Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Jaromír Drábek: Systém sociálních dávek v České republice se zřejmě už brzy zásadně změní (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Systém sociálních dávek v˙České republice se zřejmě už brzy zásadně změní, jak upozornily Hospodářské noviny, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z˙TOP 09 chce výplaty dávek zjednodušit, namísto současných 20 by měly existovat jen tři: pro sociálně slabé, při ztrátě zaměstnání a pro zdravotně postižené. Ministr Drábek je naším prvním hostem. Dobrý den přeji.

Host (Jaromír Drábek):
Pěkné poledne.

Moderátor (Jan Bumba):
Proč, pane ministře, měnit zaběhnutý systém?

Host (Jaromír Drábek):
Protože ten dnešní systém je velmi složitý na administrativu a to je ze strany státních orgánů, které dávky vyplácejí, tak ale i ze strany klientů a klienti si oprávněně stěžují, že v˙řadě případů vypisují několik žádostí, které musí být potom posuzovány, k˙nimž přikládají přílohy, které se v˙řadě případů opakují, různé lékařské posudky a přitom je to zbytečná zátěž jak těch klientů, tak ale i úředníků, kteří musejí ty žádosti zpracovávat a posuzovat.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte tedy, že ten systém je spíše jaksi nepohodlný, nekomfortní a nebo se při tom současném systému také někde vysloveně plýtvá?

Host (Jaromír Drábek):
No ta je hlavně drahý z˙toho pohledu správy toho systému. Protože samozřejmě pokud existuje několik různých dávek, které mají různá kritéria pro přiznávání, ale je potřeba je zpracovávat, místo toho, aby například s˙několika kritérii byla vypočtena a spravována jedna dávka, tak je to několikanásobně dražší a to je ten hlavní princip, proč by mělo dojít ke změně. Samozřejmě, že to také znamená, že pokud významně snížíme počet dávek, tak bude mnohem jednodušší kontrola a také bude moci být ta kontrola mnohem účinnější.

Moderátor (Jan Bumba):
Pokud jde o ty náklady na samotnou správu toho systému, nebyla by, pane ministře, změna současného stavu tak administrativně i jinak náročná, že by to mohlo vyjít i dráž, než jaká bude úspora?

Host (Jaromír Drábek):
Tak určitě to tak nesmí být, protože samozřejmě, že počítáme s˙tím, že budou nějaké náklady s˙nastartováním toho nového systému, ale ty náklady samozřejmě musejí být mnohem nižší, než dlouhodobá správa toho dosavadního systému, protože dnes ten systém je skutečně velmi složitý a z˙toho vyplývají i poměrně vysoké náklady na běh toho systému.

Moderátor (Jan Bumba):
Vy jste řekl Hospodářským novinám, že není vaší ambicí omezit prostředky, které se na dávky vyplácejí. Rozumím tomu správně tak, že by tedy ti lidé, kteří to potřebují, nadále dostávali v˙zásadě stejné peníze, ale jaksi v˙rámci jiné dávky?

Host (Jaromír Drábek):
Ano, přesně tak to má být. V˙každém případě ta změna systému vyplácení sociálních dávek by se neměla týkat toho, jakým způsobem se postaráme o lidi, kteří tu pomoc skutečně potřebují. Měla by se ale týkat toho, aby bylo mnohem důsledněji kontrolováno to směrování k˙těm lidem, aby bylo jasné, že ty dávky a podpory jsou směrovány skutečně k˙lidem, kteří věcně tu podporu státu potřebují, protože v˙tom dosavadním složitém systému bohužel ta kontrola je velmi obtížná.

Moderátor (Jan Bumba):
A ještě prosím jedna věc, kdy myslíte, že by k˙této změně mohlo dojít? Mohlo by to fungovat už od ledna 2012?

Host (Jaromír Drábek):
Ano, ten plánovaný termín je od ledna 2012, v˙tuto chvíli samozřejmě máme několik měsíců na to, abychom připravili podstatné kroky, které budou směřovat k˙tomuto termínu. Já předpokládám, že i legislativně z˙pohledu procesu projednávání potřebných změn zákonů je možné ten termín 1. ledna 2012 dodržet.

Moderátor (Jan Bumba):
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Host (Jaromír Drábek):
Na slyšenou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:44.