Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/57267/57268-22 Sociální dávka - příspěvek na péči - lhůta pro vyjádření

Dotaz:

(ze dne 27.7.2010)

Dobrý den prosím o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.,
můžete mi prosím sdělit, zda existuje zákonem stanovená maximální lhůta pro vyjádření příslušného úřadu k žádosti o sociální dávku - příspěvek na péči? A pakliže ji příslušný úřad překročí, zda zákon upravuje postih za překročení a jaký je tento postih? A rovněž na koho se má stěžovatel na prodlení příslušného úřadu se svou stížností obrátit (krajský úřad, ministerstvo...)?

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď oddělení koncepce financování sociálních služeb:

Co se týká lhůty pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči, pak podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má úřad 60 dnů na provedení sociálního šetření a vydání rozhodnutí,v případě nutnosti objektivního posouzení má úřad možnost požádat nadřízený orgán o prodloužení této doby.

Posudkoví lékaři lékařské posudkové služby OSSZ mají na vypracování zdravotního posouzení 45 dnů s tím, že tato lhůta může být následně prodloužena např. v případě dožádání podkladů potřebných k objektivnímu posouzení.

Po dobu posuzování stupně závislosti posudkovými lékaři se řízení přerušuje usnesením, tzn.,že po dobu posuzování lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. V řízení se bude pokračovat jakmile úřad obdrží posouzení stupně závislosti.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 23:14.