Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Stanovisko MPSV k nepravdivým informacím v dnešním článku Hospodářských novin

V článku se uvádí, že v rámci „projektu na podporu zaměstnanosti absolventů škol“, budou podporováni mladí lidé bez praxe, a to ve formě placených stáží na jednotlivých úřadech. Na tento projekt má být údajně vyčleněna částka 3,1 mld. korun, která má být z 85% financována z fondů EU.

Tyto informace jsou však zcela zavádějící a neodpovídají reálné skutečnosti. Nejedná se o konkrétní projekt, který by byl financován z prostředků MPSV a ani fondů EU, o kterém se v článku píše. Částka, která je zde uvedena není pravdivá.

Informace o jednotlivých projektech, které podporuje MPSV a jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (ESF) můžete najít na integrovaném portálu ministerstva, a to na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/programove_obdobi_2007_-_2013/aktivity_prijemce.

K podpoře zaměstnanosti absolventů škol a zvýšení jejich adaptibility na trhu práce pomáhají například různé výzvy na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), které jsou spolufinancovány z fondů ESF či zvýšená péče ze strany úřadů práce a spolupráce se zaměstnavateli při zaměstnávání mladých lidí. Více v tiskové zprávě.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:00.