Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2010

Zpráva obsahuje základní údaje o vývoji ekonomického růstu v ČR v 1. čtvrtletí roku 2010. Vývoj české ekonomiky za dané období svědčil o určitém odeznívání ekonomické recese z loňského roku. Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) vzrostl meziročně o 1,1 % a proti 4. čtvrtletí 2009 o 0,5 %. Oživení ekonomiky se však odehrálo především na její nabídkové straně, zatímco na straně spotřeby pokles pokračoval. Spotřeba (výdaje) sektoru domácností se snížila ve srovnání s 1. čtvrtletím 2009 o 0,5 % a nominálně fakticky stagnovala (tržby maloobchodu se zvýšily jen minimálně). Hrubý domácí produkt tak rostl převážně jen vlivem příznivějšího vývoje zahraničního obchodu.

Další informace naleznete v přiložených materiálech ZDE.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.2. 2019 000 00:16.