Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Financování sociálních služeb » Dotace na poskytování sociálních služeb » Finanční prostředky pro rok 2010:

Zasedání Dotační komise v souvislosti se 3. kolem dotačního řízení

Jednání Dotační komise MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb bylo místopředsedou Dotační komise stanoveno na 1. září 2010.

V rámci svého jednání Dotační komise navrhne výši dotace pro organizace, které o dotaci na poskytované služby zažádaly v rámci 3. kola dotačního řízení. O návrzích Dotační komise následně rozhodne pan ministr.

Výsledky jednání Dotační komise budou zveřejněny ihned po rozhodnutí pana ministra na stránkách MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/8135).

Žadatelé budou o výsledku dotačního řízení zároveň vyrozuměni formou informativního dopisu ředitele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 11.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:12.