Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/52384-22 Sociální služby a azylové bydlení

Dotaz:

(ze dne 7.7.2010)

Žádám Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v souladu s § 13 zákona č. 106 / 1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů o podání informace ve věci:

  1. Jaké sociální služby má registrovány dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách Občanské sdružení ESTER, Zálesí 111, IČ 705 99 963.
  2. Jak je vysvětlován (v návaznosti na zákon 108/2006 Sb.) pojem "azylové bydlení“.

Odpověď odboru sociálních služeb a sociálního začleňování:

Vážený pane,
k Vašemu dotazu, zaslanému na MPSV elektronickou poštou dne 7.7.2010 ohledně registrovaných sociálních služeb poskytovatele OS Ester Vám sděluji, že veškeré registrované sociální služby je možné nalézt v registru sociálních služeb, který je dostupný na stránkách MPSV (www.mpsv.cz). Zdrojem informací je rovněž krajský úřad jako registrující orgán (místní příslušnost se řídí místem sídla organizace).

K Vašemu dalšímu dotazu, jak je vysvětlován v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. pojem azylové bydlení:

„Azylové bydlení“ není pojem zákona o soc. službách. Citovaný zákon tento pojem neužívá, a proto ani nevysvětluje. Obecně pojmy zákona o soc. službách blíže obsahově vysvětluje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Pokud tento zákon definuje sociální službu spojenou s ubytováním, užívá pojem „ubytování“, a to jak u služeb, poskytovaných na přechodnou dobu, tak u služeb na dobu neurčitou. O „azylu“ pak mluví v souvislosti se službou „azylové domy“ (§ 57), ani tam však neužívá pojem „bydlení“.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:30.