Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Jaromír Drábek: Pomoc státu povodněmi postiženým oblastem (Radiožurnál)

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Česko se probírá z˙víkendových bleskových povodní. Na severu přitom ještě nejsou z˙nejhoršího venku. V˙Benešově nad Ploučnicí řeka zřejmě teprve kulminuje a na Děčín se valí už druhá povodňová vlna během tří dnů. Za této dramatické situace se dopoledne mimořádně sešla vláda. Už v˙tak napjatém rozpočtu hledá rezervy na pomoc postiženým oblastem. Podle předběžných informací způsobila velká voda jen na státním vodohospodářském majetku škody za miliardu a půl, v˙zemědělství pak za zhruba 50 milionů korun. Před pár minutami po zasedání kabinetu oznámil premiér Petr Nečas, že ze státního rozpočtu poputuje okamžitě 40 milionů korun na účet Libereckého kraje. Do vysílání zvu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z˙TOP 09, dobrý den.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobré poledne.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, konkrétně, na čem se dnes kabinet dohodl, jak pomůže postiženým oblastem?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak vláda projednává ty skutečně aktuální záležitosti, jak maximálně pomoci dnes, zítra postiženým obcím. Co se týká mého resortu, tak my v˙tuto chvíli domlouváme prostřednictvím krajů, aby obce měly dostatek peněz na výplatu okamžité pomoci v˙hmotné nouzi, to jsou peníze, o které občané mohou už dnes žádat na těch formulářích, které mají k˙dispozici obecní úřady. To znamená, pokud občané byli zaplaveni, nemají v˙tuto chvíli prostředky na nákup těch nejpotřebnějších věcí, tak už v˙tuto chvíli se mohou obrátit na své obce a prostřednictvím nich žádat o finanční prostředky. Vláda také rozhodla o tom, že bude i pomoc armády v˙těch postižených obcích a vyčlenila na to přibližně tisíc vojáků a dále také rozhodla o okamžité pomoci v˙Libereckém kraji ve výši 40 milionů korun a zároveň předpokládá, že už na jednání ve středu bude řešit případnou pomoc v dalších krajích tak, jak bude jasné, jak například v˙Ústeckém kraji nebo v˙Jihočeském kraji, jakého rozsahu jsou předpokládané škody.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Vy jste řekl, že ve vašem resortu na tu okamžitou pomoc už peníze putují, kolik má nárok jednotlivec, kterého zasáhla velká voda, z˙tohoto rozpočtu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ta možnost okamžité pomoci je až do výše přibližně 46 tisíc korun, samozřejmě přihlíží se k˙tomu, do jaké míry byl ten občan nebo ta rodina postižena, ale je to v˙pravomoci obecních úřadů, aby o tom rozhodly, to znamená, není to žádná záležitost, která by měla trvat několik dní nebo dlouhou dobu. Ta pomoc skutečně může být okamžitá.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane ministře, slyšeli jsme také z˙úst pana premiéra Nečase, že vláda neuvažuje o dluhopisech. Kolik peněz podle vás a podle toho, co dnes vláda projednala, by se mohlo najít na likvidaci povodňových škod celkem bez toho, že by se musela republika dál nebo rozpočet dál zadlužovat?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
My jsme o tom dnes na mimořádném zasedání vlády velmi pečlivě diskutovali, nicméně dnes ani některé resorty ještě nejsou schopny vyčíslit škody, ať už se to týká škod na dopravní infrastruktuře, ať už se to týká škod na státním majetku, budovách, ať už se to týká škod na majetku krajů, obcí. To znamená, v˙tuto chvíli je ještě předčasné mluvit o celkovém rozsahu škod a o celkových kompenzacích ze strany vlády. To bude skutečně záležitost až následujících dnů.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Půjde ale velmi pravděpodobně o miliardy. Podle vašeho názoru najdou v˙rezervách rozpočtu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, dá se předpokládat, že ten rozsah skutečně bude v˙řádu jednotek miliard. Už dnes se dá odhadovat, že ty škody jsou, ty, co jsou dnes vyčísleny, tak jsou vyčísleny řádově na tři nebo čtyři miliardy korun. My o tom budeme dál jednat. Dneska jsme se na vládě shodli na tom, že budeme hledat maximální možnost zdrojů ve státním rozpočtu, protože prostě nechceme ani za této situace přistupovat k˙nějakému dalšímu zadlužování země. Budeme prostě hledat maximální prostor, ale to je skutečně záležitost rozhodování následujících dnů.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Uvádí ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, díky za váš čas. Na shledanou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Na slyšenou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:07.