Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2010 » Tiskové zprávy (srpen):

Obsah položky MPSV: Lidem postiženým povodněmi pomůže mimořádná okamžitá pomoc:

MPSV: Lidem postiženým povodněmi pomůže mimořádná okamžitá pomoc

Lidem, kteří byli postiženi živelní pohromou, může být podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Výše dávky může být vyplacena až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 46 890 Kč.

Ministr zajistí, aby byly tyto peníze co nejrychleji u povodní postižených žadatelů. „S pokrytím prostředků uvolněných pro hmotnou nouzi u takto mimořádné události nevidím problém, komplikovanější bude náprava infrastruktury a dalších škod na majetku, ale to je na diskuzi celé vlády,“ říká Jaromír Drábek.

Ministr se po zítřejším mimořádném zasedání vlády opět vydá do povodní zaplavených oblastí, sejít se hodlá také s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem, s nímž bude mj. projednávat urychlený transfer prostředků hmotné nouze z resortu do postižených obcí, který dle zákona probíhá právě přes krajský úřad.

O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat pověřené obecní úřady, a to prostřednictvím formuláře, který mají k dispozici. Pomoci se zajištěním a vyplněním dotazníku by tedy občanům měli sociální pracovníci obecního úřadu. Informační letáky o životních situacích postižených povodněmi i způsobu, jak požádat o pomoc v hmotné nouzi, budou distribuovány prostřednictvím obcí. Podrobnější informace, včetně formulářů pro podání žádosti, je možné již dnes získat na webových stránkách ministerstva.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také v nejbližších hodinách vyzve úřady práce z dojezdových vzdáleností, aby občané evidovaní v registru nezaměstnaných byli povoláni k okamžité pomoci při likvidaci následků povodní.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:03.