Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Jaromír Drábek: Debata o novele zákoníku práce, Události, komentáře (ČT 2)

Moderátor
No a hosty dnešních Událostí, komentářů jsou ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, dobrý večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Moderátor
A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadil, hezký večer i Vám.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Hezký dobrý večer.

Moderátor
Pane ministře Drábku, proč se vlastně vůbec musí měnit zákoník práce? Z jakého důvodu?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Protože některá ustanovení jsou nevyhovující, neodpovídají dnešní situace a my potřebujeme...

Moderátor
Počkejte, komu nevyhovují a čemu neodpovídají?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nevyhovují současné ekonomické situaci v České republice. V současné ekonomické situaci se to velmi razantně projevuje, ale ta opatření, která tady byla prezentována, některá ne úplně přesně, tak jsou taková, že budou velmi dobrá i pro následující období.

Moderátor
Vaše vláda je vládou rozpočtové zodpovědnosti, jak si říkáte, a téměř všechny její kroky jsou tedy odůvodňovány snahou šetřit. Bylo to mezi řádky i toho, co jste říkal před chviličkou. Je to tedy případ zákoníku práce, jak jeho novela ušetří veřejným rozpočtům konkrétně?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Co se týká novely zákoníku práce, tak tam základní motivace není finanční, není záležitost veřejných rozpočtů...

Moderátor
Ale Vy jste říkal, že v současné ekonomické situaci se vyplatí zákoník změnit.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V současné ekonomické situaci, kdy ekonomika je ve stagnaci rozjezdu, v mírném rozjezdu, možná na počátku rozjezdu, tak je potřeba spíše přidávat impulsy pro tvorbu nových pracovních míst, pro větší pružnost pracovně-právních vztahů a to je také cílem těch jednotlivých dílčích opatření. Já chci zdůraznit...

Moderátor
Abychom si to shrnuli, promiňte, abychom si to shrnuli, současné politické garnituře prostě ten zákoník práce nevyhovuje, tak ho změní. Ale není za tím žádná ekonomická nutnost nebo něco, nějaký tlak, já jsem to právě nepochopil, proto se ptám.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Toto vůbec není záležitost konkrétní politické garnitury a já doufám...

Moderátor
No tak jiná politická garnitura by to udělala jinak určitě.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jiná politická garnitura by to možná udělala jinak, ale bylo by to špatně. To, co připravujeme, tak skutečně jsou čistě ekonomické pohledy na to, co je potřeba udělat, a tady to není žádná ideologická...

Moderátor
Ekonomické, ale ne úspora. Tak teď jsem to...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To není žádná ideologická záležitost, protože pokud...

Moderátor
Říkáte ekonomické, ale nikoliv úsporné, tak...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak pojďme si to vysvětlit na těch jednotlivých opatřeních, to si myslím, že bude nejjednodušší.

Moderátor
Dobře, dostaneme se k nim, jenom se zeptám samozřejmě i pana předsedy Zavadila, jak se Vy tváříte obecně na to, že by se zákoník práce měl měnit? Souhlasíte s tím, že by se nějak měnit měl?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Já si myslím, že není potřeba ho nějakým vážným způsobem měnit, a není to jenom záležitost, otázka politických stran a přístupů k zákoníku práce, ale my samozřejmě jednáme s vedením různých firem a tam prostě narážíme na odpovědi, že jim zákoník nevadí, že se s ním už sžili a že není potřeba ho měnit.

Moderátor
Dobře, pane Zavadile, ale zase většinou oslovení podnikatelé říkají, že ty navrhované věci jsou pro ně výhodné a že s nimi většinou souhlasí. Ono je logické, že odboráři budou na to mít trošku jiný názor samozřejmě.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Já to řeknu trošku z jiného pohledu. Samozřejmě pokud se chceme vracet do začátku 20. století, tak věřím tomu, že takovéhle názory budou zaznívat, ale my se do 20. století vracet nechceme, my si myslíme, že jsme v 21. století...

Moderátor
To znamená, počkejte, že čím konkrétně se tyhle návrhy tedy vracejí do 20. století?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
No tak když budu konkrétní, budu používat výrazy, které se tady opakovaly, a my to pak vysvětlíme, pružná pracovní doba, respektive práce na zkrácený úvazek, která není vůbec zatím vzata v potaz, a my si myslíme, že by měla být vzata v potaz, a některé ty věci, o kterých tady mluvil pan ministr, tak to jsou věci, které se vůbec podle našeho názoru nemusí opravovat, protože současný zákoník a současní zaměstnavatelé si s ním naprosto vystačí.

Moderátor
Dobře, ale Vy nemluvíte za zaměstnavatel. Vy stále se zaštiťujete jakýmisi názory zaměstnavatelů, pane předsedo, ale Vy přece máte mluvit za zaměstnance, za odboráře. Tak je logické, že když zaměstnavatel řekne, že mu to vyhovuje, no tak je asi logické, že odborářům to také bude vyhovovat nakonec, když se tak takhle shodnete.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
No ale na tomhle se ale těžko shodneme, protože například bez udání důvodu nebo...

Moderátor
Dobře, tak pojďme...

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
...pracovní poměry na dobu určitou jsou věci, které nám velmi vadí.

Moderátor
Tak pojďme rozebrat tedy ty jednotlivé kroky, pánové...

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Tak...

Moderátor
Začněme u toho, o čem dnes informovala jako první Česká televize, ministerstvo uvažuje o tom, že nebude vyplácet podporu v nezaměstnanosti těm lidem, kteří jaksi sami podají výpověď. Pane ministře, Vy už jste to naznačoval v té reportáži, ale rozeberme to. Jakou to má logiku? To je, jako byste chtěli trestat lidi za to, že si chtějí hledat lepší místo, že třeba opravdu oprávněně nejsou spokojeni se svým stávajícím zaměstnavatelem.

Jaromír Drábek , ministr práce a sociálních věcí:
Naopak, pokud někdo chce hledat lepší místo, tak samozřejmě má možnost to lepší místo hledat, ale...

Moderátor
Dobře, ale odejde...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
....je velmi nezodpovědné, když odejde ze zaměstnání, nechá si zaplatit od ostatních spoluobčanů 5 měsíců placeného hledání nového místa...

Moderátor
Počkejte, ale on odejde...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...a potom nastoupí na nové místo...

Moderátor
Ne ale, on chce odejít...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...a často se stává také dokonce to, že nastoupí na nové místo zpět k tomu původnímu zaměstnavateli.

Moderátor
Ale on chce odejít od toho původního zaměstnavatele, protože mu to třeba oprávněně nevyhovuje.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je jeho plné právo, samozřejmě zůstává mu možnost zapojit se do standartní sociální sítě, ale není žádný závažný důvod, proč by měl dostávat nadstandartní podmínky tak jako někdo, kdo o tu práci přijde ne vlastním zaviněním.

Moderátor
Pane předsedo Zavadile, pokud člověk dává sám výpověď, tak tím přece jednoznačně přebírá jakousi odpovědnost za svoje další kroky. Proč by tedy skutečně měl stát takovému člověku něco platit, když jde vědomě do rizika, proč by tohle riziko za něj měli přebírat ostatní občané, daňoví poplatníci?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Protože tu výpověď, když dává ten člověk, tak to není jenom proto, že se rozhodně odejít z toho zaměstnání jen tak. Ale tam můžou být různé jiné vlivy, například někteří zaměstnavatelé neplatí mzdu, proč by tam ten člověk měl zůstávat dál? Tak přece je logické, že dá výpověď, a on by měl být za to potrestán ještě tím, že teda nedostane...

Moderátor
Dobře, ale někteří, já myslím, že to asi není...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale to není případ, kterého by se to mělo týkat.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Druhá věc, je tam řada věcí a my máme z praxe tyto informace, kde se týká bossingu, kde se to týká mobbingu, ty lidi tam prostě z různých důvodů..., nebo opatrují dítě, nebo opatrují člena rodiny, z těchto důvodu přece, když teda odejde, tak přece neznamená a stát ho nepotrestá, aby teda nedostal podporu v nezaměstnanosti.

Moderátor
Ovšem pan ministr říká, že to není ten případ, to bychom...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě pokud to bude z nějakého zákonného důvodu, například toho vyjmenovaného v zákoníku práce, to znamená je to ze zdravotních důvodu, je to z důvodů péče o osobu blízkou, je to z důvodu neplacení zaměstnavatele, tak samozřejmě to se toho netýká. Jedná se skutečně o ty případy, kdy zaměstnanec sám svévolně opustí...

Moderátor
Kdy si sám řekne, já pustit...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...přesně.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Ale pak je potřeba tyto věci jasně specifikovat, protože takhle to zatím podávané není. A my v tom skutečně cítíme tyhle věci, o kterých jsem tady hovořil, a kdyby to takto mělo být, tak to je prostě naprosto špatně.

Moderátor
Dobře, ale když by to mělo být tak, jak říká teď pan ministr, když to tady modifikoval...

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Pokud by to bylo opravdu vyloženě jenom na tom, že ten člověk se rozhodně, já opustím práci, protože mám něco lepšího, tak tam samozřejmě není o čem mluvit. Ale jinak z těchto všech důvodů...

Moderátor
Tak byste s tím souhlasili?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Tam bychom s tím souhlasili,...

Moderátor
Dobře.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
...pokud to bude takhle. Ale já si myslím, že to takhle v mnoha případech nebude.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale takhle to bude.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
No dobře.

Moderátor
Tak teď tedy nevím, kdo má pravdu, ale to těžko zjistíme,...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to uvidíte podle následujících měsíců.

Moderátor
...dokud to nebude jasně na papíře. Ono vlastně vůbec. Bavíme se o věcech, které tak jakoby trošku létají veřejným prostorem, veřejným prostorem v posledních dnech také létá ta možnost delšího řetězení smluv na dobu určitou. Dosud 2 roky, teď se mluví o tom, že by to mělo být 5 let. Je to tedy v tom Vašem návrhu nebo není?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne, já tu informaci opravím. Tam nepředpokládáme, že by tam měla být nějaká doba, na kterou bude možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, protože dnes existuje tolik různých vyjmek pro některá odvětví, pro vážné provozní důvody zaměstnavatele, kdy je možné to pravidlo 2 let porušit. Takže to pravidlo je masivně porušováno. Mně jde o to, abychom nastavili jednotné podmínky pro všechny, aby ty podmínky byly nediskriminační a aby umožňovaly, pokud možno, co největší smluvní volnost, ale na druhé straně je potřeba zabránit umělému spekulativnímu řetězení pracovních poměrů.

Moderátor
Tak ale jak to tedy bude s těmi pracovními poměry? Nebude to tedy tak, že teď to bude na 5 let?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nebude to tak, že to bude na 5 let, my zvažujeme a budeme o tom ještě diskutovat i se zástupci odborů...

Moderátor
I s odboráři?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...i se zástupci zaměstnavatelů, jak nastavit nejlépe ten mantinel například toho, že bude možné jenom dvakrát uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, či zda tam má být nějaký jiný test.

Moderátor
Vypadá to, že se opravdu bavíme ještě o věcech, které jsou v nějakém kvasu, ale přesto už odboráři k nim mají výhrady. Budu citovat Vašeho místopředsedu pana Pícla, který už včera řekl, to je věc, která například může bránit zaměstnancům dostat hypotéku, a je jednoznačně proti nim. Řekněte ale, jak souvisí možná délka řetězení smluv na dobu určitou s tím, že by podle Vás nebo podle odborářů méně lidí dosáhlo na hypotéky. Jestli má někdo smlouvu na dobu určitou na 2 nebo na 5 let, to je přece jedno, pokud nemá smlouvu na dobu neurčitou, tak se na něj ta banka může oprávněně dívat jako na třeba trošku rizikovějšího klienta a je úplně jedno, jak moc má zřetězené ty smlouvy.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
No ne, takhle, ty banky samozřejmě zkoumají, jaký pracovní poměr ten člověk má, pokud ho má na dobu určitou, a dám příklad, tady nikdy zatím nebylo řečeno to, co řekl teď pan ministr, víceméně se tady uvažovalo a spekulovalo se o tom, že ty smlouvy se můžou řetězit i v kratším období a skutečně po dobu celých těch 5 let, no a tam pak skutečně ten člověk je vystavený tomu, že když požádá například o hypotéku, tak ta banka mu ji nedá, protože u něj není záruka, že to může splácet.

Moderátor
Dobře, ale jaký je rozdíl v té záruce? U člověka, který má smlouvu na dobu určitou na nějaký kratší úsek nebo na delší úsek? Vždycky je to ten stejný institut - smlouva na dobu určitou. Té bance by to teoreticky mělo být jedno, ne?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
No ono jí to jedno není, bohužel ta praxe je taková, že když ta banka zjistí, že ten člověk nemá stálý pracovní poměr, tak mu nepůjčí.

Moderátor
Ale ano, my si nerozumíme. Já myslím, že když má smlouvu na dobu určitou a je to smlouva, která je na 2 roky nebo je potřetí na 2 roky, tak je to přece úplně jedno.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
No ale pokud ta splatnost té hypotéky je do 2 let, tak ano. Ale pokud ta splatnost té hypotéky je třeba na 10, na 15 let a oni nemají tu záruku v tom, že má smlouvu na dobu neurčitou, tak mu nepučí prostě, to je situace z praxe.

Moderátor
Vzrůst má také rozsah zaměstnávání na základě dohody o provedení práce. V současné době je to 150 hodin ročně, má to být 300 hodin ročně. Proč tohle navýšení?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, to navýšení je potřeba pro to, aby zaměstnavatelé měli pružnější možnost zaměstnat někoho jednorázově na krátký časový úsek. Ale jedním dechem s tím říkám, že tam budou přidána omezení tak, aby nebylo možné to, co se už dnes děje, že je dohoda o provedení práce zneužívána na trvalou činnost. A tady zase...

Moderátor
Na to jsem se právě chtěl ptát, jak zajistíte, aby se tento institut nezneužíval, protože dneska sám přiznáváte, že to je běžná praxe, neotevíráte tím tedy ještě větší prostor pro tuhle praxi?

Jaromír Drábek , ministr práce a sociálních věcí:
V žádném případě, protože je tady několik možností, jak limitovat a dokonce zlepšit tu dnešní situaci, a to je také cílem. Budeme o tom vyjednávat se sociálními partnery, která z těch variant bude optimální, je možné nastavit časový test, že například bude dohoda o provedení práce možná pouze na období 2 nebo 3 měsíců, je možné nastavit test výší maximální odměny, je možné diskutovat...

Moderátor
Ale jak zajistíte třeba, že ten člověk opravdu pracoval tolik a tolik hodin, že se to tam..., že se s tím nehraje...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Však to říkám, to omezení může být časové nebo možností výdělku maximálním omezením...

Moderátor
Dobře, ale jak konkrétně zajistíte, že když si někdo napíše v tom výkaze nějaký počet hodin, že to je opravdu ten počet hodin, které odpracoval, že jich nebylo méně třeba...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pokud,...že jich nebylo méně, to by nebyl problém. Problém je v tom spíše, že jich může být více, a tady jsou...

Moderátor
Že ano, že jich je více, ale že jsou vykázány jinak.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
...tady jsou dvě věci. Zaprvé budu navrhovat, aby dohoda o provedení práce byla uzavřena písemně. To je velmi důležité, protože to velmi výrazně usnadní kontrolu, která dnes není možná, a druhá věc je, bude tam, když si vezmeme, že 300 hodin je přibližně 1,5 měsíce plného pracovního úvazku, tak přiměřeně tomu budeme limitovat buď délkou trvání nebo například možností výdělku, rozsah dohody o provedení práce.

Moderátor
Mají odboráři nějakou námitku k tomuto ustanovení?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Máme dvě a zásadní. Ta první je, ta by se spíš měla týkat ministrů, kteří mají na starosti práci, což je pan ministr Drábek a ministr zdravotnictví, protože z těchto dohod se neplatí žádné pojištění. Takže tím se stát okrádá o poměrně nemalé finanční prostředky. Takže to je ta první výhrada, která by spíš teda měla zaznít tady, a oni by se měli bránit takové to ustanovení. Druhá věc je, že tyto dohody, potom mám obavy z toho, že...a samozřejmě jsou to obavy zatím, ale oni nám to v praxi potvrzují, že se toho v praxi zneužívá, že se lidé tlačí k tomu, aby právě tuto dohodu podepsali, a pak to je vlastně nahrazení toho stálého pracovního poměru takovouto dohodou. A to se nám nezdá seriózní.

Moderátor
Pánové, stále se tady bavíme o věcech, které pravděpodobně budou některé možná trošku jinak, ale teď pojďme k tomu, co asi určitě nebude, jak zaznělo i z ministerstva, vláda nechce měnit délku výpovědní lhůty ani nechce zavést možnost výpovědi bez udání důvodu. V minulosti se o těch možnostech různě spekulovalo, mluvilo, ale to, že to vláda řekla takhle, a předpokládám, že to tedy platí, není to důvodem, aby odboráři trošku pochválili vládu zrovna za tohle? Pokud tedy samozřejmě pan ministr dává slovo, že to tak je.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Samozřejmě výpověď bez udání důvodu, to byl pro nás, řeknu, neurologický bod a čekali jsme, jestli s tím vláda přijde nebo ne. Já jsem měl jednání s premiérem Nečasem, taky s některými ministry a jsem rád, že toto teda vypustili ze svého slovníku. A ta druhá věc....

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem to ve slovníku nikdy neměl.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Dobře, no ale nicméně to zaznívalo v předvolebních rétorikách, takže samozřejmě toho, na to jsem čekali, co s tímto instrumentem bude.

Moderátor
Na druhou stranu, neberete tím, že neumožníte rozvázání poměru bez udání důvodu, mnoha podnikatelům třeba i šanci rozloučit se skutečně se špatnými a skutečně nevýkonnými zaměstnanci, protože určitě i pan předseda Zavadil přizná, že takoví lidé také určitě v téhle zemi pracují.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Jako jsou špatní zaměstnavatelé, tak jsou špatní zaměstnanci, bez diskuze.

Moderátor
Ano, ano, jistě.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dnes je mechanismus podle zákoníku práce, jak je možné se rozloučit se zaměstnancem, který dostatečně neplní své povinnosti, já bych tohle zařadil do té druhé fáze diskuze se sociálními partnery o čištění zákoníku práce, protože je pravda, že je o to řada soudních sporů, ta pravidla jsou velmi nejasná, co do judikatury, a chtěl bych, abychom toto téma otevřeli, ale určitě ne v té první vlně.

Moderátor
V každém případě ale otevíráte ta témata. Není to tak, že vláda něco rozhodně a se sociálními partnery,...jinými slovy, ptám se na to, to je moje poslední otázka na Vás, jaké budou ty další kroky. Diskuse bude probíhat...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, to, o čem jsme diskutovali předtím, tak to jsou konkrétní kroky, které chceme, aby byli v účinnosti od 1. ledna příštího roku. A já jsem slíbil a řekl a je to nakonec i v programovém prohlášení, že se postupně budeme zabývat dalšími tématy, která je potřeba legislativně technicky vyčistit. Nikoliv věcně měnit, ale legislativně technicky vyčistit.

Moderátor
Dobře. Dá se očekávat od odborů teď třeba nějaké zvyšování razance, já jsem říkal na začátku, že slovo stávka tak jako tichounce zatím viselo ve vzduchu.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
My máme ještě jedno téma, o kterém se chceme bavit, to je kurzarbeit, použiji tohoto výrazu, kde teda samozřejmě očekáváme také určitý přístup vlády, ale to není také důvod k nějakým střetům, chraň bůh...

Moderátor
Dobře...

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
A jinak, pokud se týká dalších kroků našich, teda institucí, no tak budeme čekat na jiné ještě reformy. Tady je důchodová reforma ve hře, je tady zdravotnická reforma a to budou velmi, velmi těžké a obtížné reformy a my k tomu máme svoje výhrady.

Moderátor
Odboráři se zítra chystají vyjádřit ke koaliční smlouvě ODS, TOP 09 a VV, tak, jak v programovém prohlášení vlády, nemůžete už teď tedy prozradit, co Vám vadí?

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Když to prozradím teď, tak to nemusím říkat zítra na tiskovce. To asi uznáte jako profesionál, ale nicméně....

Moderátor
Ono se na to musím zeptat, no tak naznačit aspoň byste mohl.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
...to beru, ale samozřejmě naznačit Vám něco můžeme. My se domníváme, že tak, jak bylo pojmu to programové prohlášeno a i ta koaliční smlouva, protože je to skoro totéž, tak to bylo vlastně nebo je to vlastně pokračováním těch reforem, proti kterým my jsme protestovali. Mám na mysli reformu veřejných financí a z toho vlastně vychází ty kroky, které vláda má v programovém prohlášení. A více, myslím, že asi bych říkat dneska nemusel.

Moderátor
Dobře, ale zaznělo už celkem jasné kritické slovo, Vám děkuji za něj i za všechny ostatní odpovědi stejně jako panu ministrovi. Díky pánové, že jste přišli.

Jaroslav Zavadil, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů:
Děkuji, hezký večer.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:49.