Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Kabinet Petra Nečase chce snížit schodek veřejných financí prostřednictvím škrtů (ČRo 6)

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
Dobrý večer. Na programu je pravidelné vydání Studia STOP, které posloucháte na okruhu Českého rozhlasu 6. Slýcháte ho od pondělka do pátku vždy do 22 hodin a 10 minut. Ničím nerušený a zajímavý poslech vám tentokrát přeje Terezie Jirásková.

ODS, TOP 09 a Věci veřejné chtějí nejen zrušit sociální příplatek, který pobírají nemajetné rodiny s dětmi, ale i příspěvek na sociální péči pro lidi s nejnižším stupněm postižení. A tomu se v úvodu budeme věnovat. Ten klesne z dnešních 2 tisíc na 800 korun měsíčně. To se dotkne zhruba 120 tisíc zdravotně postižených. Jen díky snížení příspěvku na sociální péči o postižené ušetří příští rok stát 1,3 miliardy korun. Za sociální oblast a reformy nově zodpovídá ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. S ním jsme se spojili po telefonu.

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí ):
Dobrý den.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
Dobrý den. Pane ministře, když dovolíte, vy jste reagoval na autorku blogu na Aktuálně.cz paní Makovcovou, kterou mi dovolte krátce odcitovat. Ona tam píše, že zrušení toho prvního stupně příspěvku na péči docílíte jediné věci, že armáda desetitisíců lidí, tedy cituji její slova, kteří první stupeň pobírají, si zažádají o druhý stupeň a zavalíte v jednu chvíli úřady prý desetitisícemi žádostí a bude snad muset vaše ministerstvo přijmout další úředníky, kteří to všechno budou administrovat. A dále navrhuje, zda by nebylo lepší místo těch necitelných škrtů, při kterých není jasné, zda jste někoho bezdůvodně nesrazili na kolena, raději reorganizovat tu přebujelou administrativu. Nebylo by tedy řešením, že by ta administrativa byla nějak omezena, restrukturalizována a tím by se ušetřilo a pak by se nemusel tento příspěvek snižovat?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí ):
Ano, s tím určitě počítáme. Ale já bych to přece jenom vzal od začátku. Bohužel nedá se nic dělat jiného, pokud se politická reprezentace shodla na tom, že například pro příští rok se budou valorizovat důchody, což je otázka, dobře víte, že jsme o tom velmi pečlivě diskutovali a že například TOP 09 měla v programu, že se důchody v příštím roce valorizovat nebudou, protože inflace je velmi nízká, no, tak prostě musíme těch řádově 15 miliard korun ušetřit jinde. A nedá se nic dělat, musíme je ušetřit na sociálních podporách a bohužel částečně i v podporách postižených občanů. My jsme se snažili zvolit to necitlivější, co jsme v tuto chvíli mohli. To znamená nesahat na podpory ve druhé, třetí a čtvrté skupině, nesahat na podpory v první skupině, kde se to týká dětí, ale bohužel musíme přistoupit k tomu, že omezíme podporu v prvním stupni bezmocnosti, protože prostě dnes takových lidí, kteří pobírají podporu v prvním stupni, je více než 100 tisíc. A stát prostě reálně nemá na to, aby všem vyplatil tak vysokou částku, jakou vyplácel v letošním roce.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
A jak zamezíte tomu, aby lidé masově žádali o to, aby byli převeleni z té první skupiny do druhé?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Myslím, že je to správně, pokud je někdo zařazen v první skupině a přitom má nárok na to, být zařazen v druhé skupině, tak by to měl udělat bez ohledu na to, jestli se příspěvek snižuje nebo nesnižuje. Protože pokud někdo má takový závažný handicap, že patří podle těch tabulek a dotazníků do druhé skupiny, tak prostě do ní má patřit a přece nemůže to být nijak závislé na tom, jaká výše příspěvku je v té první nebo druhé skupině. Ale kromě toho určitě je potřeba říci, že já hodnotím osobně ten stávající systém skutečně jako nevhodný a způsobilý k systémové změně. Bohužel v tuto chvíli je otázka, jak rychle jsme schopni ty změny zavést. Připravujeme změnu vyhlášky toho dotazníku, podle kterého se určují stupně bezmocnosti. To je jeden z těch kroků, protože ty dotazníky jsou zbytečně složité, příliš se tam opakují jednotlivé otázky. A když se podíváte, a to je možná věc k odborné diskusi, když se podíváte například na čerpání v první skupině bezmocnosti, tak více než 70 procent těch, kteří čerpají v prvním stupni bezmocnosti jsou lidé nad 65 let věku. A každý praktický lékař vám řekne, když si vezme do ruky ten dotazník, že v podstatě téměř každý, kdo má věk nad 65 let, tak vyhovuje zařazení do první skupiny bezmocnosti. Takže já souhlasím s tím, že je potřeba ten systém přehodnotit, jenom jde o to, jak rychle se nám to podaří.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
Ano, vy jste také vyslovil obavu, kterou citoval právě předseda občanského sdružení Život 90 Jan Lorman, že někteří senioři dostávají příspěvek, tedy příspěvek týkající se prvního stupně právě z důvodu jejich stáří. A Jan Lorman se zase obával toho, aby nedošlo k tomu plošnému krácení, protože se domnívá, že těch případů je opravdu málo. Tak, jak toto máte zmapováno a co bude se dít v této oblasti?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
No, já jsem o tom s panem Lormanem osobně diskutoval a my se tady musíme poučit ze zkušeností zahraničí, protože ty zkušenosti jsou velmi zajímavé. A tam jde právě o to, co už jsem trošku nastínil, jakým způsobem přistupovat k různým věkovým kategoriím. Jestli opravdu ta částečná bezmocnost vyjádřená tím prvním stupněm, tak jestli opravdu má být úplně bez ohledu na věk a zda, nebo zda nějakým způsobem zohlednit, že člověk, když je mu například 70 let, nebo 80 let nebo 90 let, tak tomu věku odpovídá určitá fyzická schopnost. Ale toto jsou diskuse, které opravdu nejsou na jeden týden nebo 1 měsíc. A my je musíme odborně velmi pečlivě připravit. Samozřejmě v úzké spolupráci s různými organizacemi handicapovaných lidí.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
To znamená, jaké ještě citelné změny se dotknou lidí, kteří jsou postižení a lidí, kteří jsou v seniorském věku, v tom vyšším?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
V tuto chvíli by se, v tuto chvíli by se kromě toho krácení příspěvku v prvním stupni bezmocnosti u dospělých osob z 2 tisíc korun na 800 korun. Neměly jít žádné další věci, které by nějakým způsobem ovlivnily skupinu handicapovaných osob tak, jak jsem říkal, v těch vyšších stupních postižení. Ale i v prvním stupni bezmocnosti u dětí ten příspěvek zůstává zachován. Nicméně jsou tady různé varianty dalšího postupu. Je tady možnost rozčlenit ty dnešní 4 stupně do více stupňů. To částečně řešilo i ten problém bezmocnosti v prvním stupni. Je tady možnost, tak jak jsem říkal, přihlédnout určitým způsobem k věku. Ale tohle jsou všechno věci, které vyžadují hlubokou odbornou diskusi.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
A kdy myslíte, že by ty změny mohly být reálně proveditelné?

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
V tuto chvíli pro rok 2011 pravděpodobně budeme muset přistoupit k tomu parametrickému snížení příspěvku, protože pravděpodobně se nám nepodaří, byť bych rád o to usiloval, připravit změnu těch parametrů tak, aby se ten systém celý výrazně změnil už k 1. lednu příštího roku. To pravděpodobně z legislativních důvodů není možné. Ale rád bych, aby nejpozději k 1. lednu 2012 byl ten systém nastaven nově.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
Pane ministře, děkuji za váš čas, mějte se hezky.

Host (Jaromír DRÁBEK; ministr práce a sociálních věcí):
Mějte se pěkně, na shledanou.

Moderátor (Terezie JIRÁSKOVÁ):
Na shledanou. Slyšeli jste slova ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.

Další škrty chystá také ministerstvo zdravotnictví. A ty se opět dotknou i zdravotně postižených a seniorů. Hovoří ministr zdravotnictví Leoš Heger. Pane ministře, když dovolíte první otázku. V rozhovoru pro Aktuálně.cz jste řekl, že vám jde o to, aby poplatky ve zdravotnictví byly únosné a že chcete zavést tvrdší, pevnější sociální limit. Takový, kolik může jeden pacient za rok zaplatit. Tak, mě by zajímalo, o jaký limit se bude jednat a kdy ho zavedete?

Zdroj: ČRo 6

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:21.