Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Jaromír Drábek: Vláda má program, ve kterém slibuje, že bude šetřit (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Programové prohlášení, na kterém se dnes vláda dohodla, si už během prvních hodin od svého zveřejnění vysloužilo celkem pochvalné hodnocení některých ekonomických analytiků. Jde nepochybně o ambiciózní dokument. Kabinet se chce věnovat i tak obtížným věcem, jako jsou důchodová a zdravotnická reforma. Není ale na místě obava, která už také zazněla, že úspory a škrty nejvíce dopadnou na sociálně slabé. Naším hostem je nyní ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý den.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý podvečer.

Moderátor (Jan Bumba):
A také bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů Jiří Rusnok. Dobrý den přeji i Vám.

Host (Jiří Rusnok, bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů):
Hezký večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Drábku, na vládě byla dnes naprostá shoda nad tímto dokumentem i před tím dnešním hlasováním?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano. Tak my jsme ještě prošli diskusí, která trvala několik desítek minut, ale ta diskuse se jednala jednotlivých formulací, jednotlivých vět, netýkala se té věcné náplně programového prohlášení. Bylo to skutečně textové dolaďování. A myslím si, že ten výsledný text, který vláda přijala, tak je skutečným konsensem vycházejícím samozřejmě z dohodnuté koaliční smlouvy.

Moderátor (Jan Bumba):
A všechny 3 strany se za něj staví plnou vahou?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, tak předpokládám, že pro, právě proto, jak jsem řekl, že ten text programového prohlášení plně vychází z koaliční smlouvy, tak předpokládám, že bude mít podporu všech tří stran a to stoprocentní podporu. Nakonec to se ukáže příští týden v úterý při schvalování programového prohlášení, přesněji řečeno při hlasování o důvěře vládě.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Rusnoku, připadá Vám toto programové prohlášení jako, řekněme, dobrý výchozí materiál pro vládu této země?

Host (Jiří Rusnok, bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů):
Tak je to určitě velice bohatý dokument, pokud jde o obsah. dokonce, myslím, asi v historii českých vlád jeden z nejobsáhlejších. Určitě je to velmi ambiciosní dokument, s tím bych se také ztotožnil. A beze sporu je tam celá řada věcí, které potřebují adaptaci, potřebují přizpůsobit měnícím se podmínkám. To jsou ty tzv. reformy. A v tomto, myslím, že to je věc, která je pozitivní a potřebná.

Moderátor (Jan Bumba):
Koalice se samozřejmě může opřít o jasnou většinu ve Sněmovně. Ale přesto, pane Rusnoku, jsou všechny cíle z tohoto programového prohlášení splnitelné, jsou realistické?

Host (Jiří Rusnok, bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů):
Myslím, že nejsou. Ale tak je to u všech programových prohlášeních všech vlád. Prostě ta ambice je vždycky podmíněná určitým jako, řekl bych, politickým marketingem a takže je tam vždycky trochu víc cílů, než je realistické v jednom volebním období dobře naplnit. Nicméně budiž, kdyby z toho bylo naplněné alespoň větší část, tak si myslím, že to bude pokrok.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, jste přesvědčeni o tom, že všechny stanovené cíle můžete zvládnout?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Tak my jsme to programové prohlášení dávali dohromady skutečně s vědomím toho, že máme nějaký časový prostor programové prohlášení tak, jak říkal pan Rusnok, se sestavuje s tím horizontem čtyřletého působení vlády odvozeného od výsledku voleb. A já si myslím, ž to programové prohlášení je nejenom charakteristické a výjimečné tím, že je skutečně velmi podrobné, protože to tak skutečně je, ale je také charakteristické tím, že tam jsou velmi konkrétní úkoly zaměřené na konkrétní časové období. Takže ono tam příliš takových těch dlouhodobých vyjádření, které přesahují ten rámec čtyřletou, který by se potom dalo říci, no my jsme mysleli a ono se to posunulo, atd., tak takových tam mnoho není. Ono opravdu bude velmi jednoduché sledovat, nakolik vláda a koalice k těm jednotlivým bodům, jednotlivým konkrétním měřitelným cílům dojde a v jakém období.

Moderátor (Jan Bumba):
Z těch prvních reakcí, třeba analytičky Reifeisen banky Helena Horská řekla, že v tom programu postrádá nějakou obecnou vizi pro celou českou ekonomiku. Pane ministře, nechybí tedy nějaký ucelenější pohled na to, jak by mělo celé české hospodářství vypadat, kam by mělo směřovat?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já si nemyslím, že úkolem programového prohlášení je vytyčovat vize, které se týkají nějakých sektorových zaměření atd. my jsme jednoznačně zastánci toho a na tom jsme se v koalici shodli, že chceme vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj ekonomiky, co nejlepší podmínky pro rozvoj českých podniků a tím pádem také co nejlepší podmínky pro vývoj české společnosti. Ale abychom se pouštěli do nějakých konkrétních opatření, která by měla posílit nebo naopak upozadit některé sektory např. průmyslu nebo národního hospodářství, tak to naše ambice není a ta shoda na tom je naprosto jednoznačná. Takže to není nějaké opomenutí. To je prostě zásadní přístup této politické reprezentace.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Rusnoku, sdílíte tento pohled, nebo nedá se na to podívat tak, že vláda se soustředí na dílčí, důležité ale přece jen dílčí problémy, aniž by nastínila nějakou dlouhodobější ucelenější vizi?

Host (Jiří Rusnok, bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů):
No já bych spíše sdílel pohled pana ministra v tomto ohledu. Ono se skutečně dobře a hezky někdy mluví o vizích. Nicméně buďme realisty. Česká ekonomika je malou otevřenou ekonomikou. Stejně tak Česká republika je v zásadě malou, či střední členskou zemí Evropské unie a jaksi naše možnosti vytyčovat vize a potom podle nich kráčet, jsou tím prostě obecně a objektivně limitovány. A já myslím, že tam nejsou malé úkoly. Prostě ty reformy, ať už zdravotnictví, důchodový systém, vůbec a konsolidace veřejných financí, to myslím, že jsou velké, velké úkoly a tady bych jaksi neměl problém.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře Drábku, prioritou, jak víme, je reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh. Nebude to šetření na úkor kvality života v České republice?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To je otázka, na kterou se dá velmi těžko odpovědět černobíle. Samozřejmě, že každé šetření

Moderátor (Jan Bumba):
Takže to bude šetření na úkor kvality život?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ne. Každé šetření, to známe přece i z běžného rodinného života. Každé šetření samozřejmě se dá označit za šetření na úkor kvality. Ano, prostě my jsme se dostali do stavu jako společnost, kdy utrácíme mnohem více, než kolik je realistické a kolik je správné. To se nám může stát i v rodině. A samozřejmě, že přechod k tomu zodpovědnému hospodaření, se samozřejmě musí projevit na kvalitě toho, co si mohu dovolit ať už jako rodina nebo jako společnost. Důležité je, důležité je, důležité je.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže říkáte, teď bude hůř, aby mohlo být lépe?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
I nějak tak dá se to dá charakterizovat. Nicméně důležité je, aby to šetření bylo koncepční, aby se nešetřilo na rozvojových záležitostech, na infrastrukturních projektech, aby se šetřilo cíleně. A to je nakonec i ambice mého resortu. Protože tem objem např. vyplácených sociálních podpor, dávek, objem sociální sítě je poměrně vysoký a bohužel je v něm i řada těch, kteří tu podporu čerpají, aniž by ta podpora byla na ně přímo cílená. Tzn., že ty peníze ve skutečnosti tak úplně nepotřebují. A tady je právě to důležité, zda budeme šetřit na nepravém místě, či zda budeme šetřit na pravém místě. A my jsme se rozhodli, že budeme šetřit na pravém místě.

Moderátor (Jan Bumba):
Ve Vašem resortu, pane ministře, tedy ve Vašem resortu myslíte, že dochází ke zneužívání sociálních dávek?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, naprosto jednoznačně. Nakonec tak, jak já mám zkušenosti z jednotlivých regionů v České republice, tak já dám příklad z Ústeckého kraje, který je strukturálně postiženým regionem a je to region, kde je skutečně vysoká míra nezaměstnanosti a přesto lidé v Ústeckém kraji hned po nezaměstnanosti jako druhý nejvážnější problém společenský považují zneužívání sociální podpory.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Rusnoku, také si myslíte, že je to tak významný problém a že nějaká změna ve výplatě sociálních dávek by mohla ušetřit i velké peníze?

Host (Jiří Rusnok, bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů):
No já bych to trochu strukturoval. Na začátku bych souhlasil s tím, že Česká republika, bohužel, je dnes mezi zeměmi, které žijí do značné míry na úkor budoucích generací a to je špatně. To je skutečně třeba jaksi srovnat, je třeba tuto nerovnost prostě eliminovat. A tady je skutečně to šetření namístě. Souhlasím s tím, že to nesmí být šetření, které nás udusí. Ale prostě obecně ten trend vítám. Pokud jde o ty sociální dávky, samozřejmě tam je to mnohem složitější, strukturovanější. Nedělejme si velké iluze, že se na těch sociálních dávkách ušetří desítky miliard, to není možné. V tomto směru naštěstí Česko není natolik rozhazovačnou zemí. A vždycky budeme mít prostě ve společnosti ty méně úspěšnější, méně šťastné, kterým je třeba pomoci. Čili rozhodně souhlasím s tím směrem, že je třeba ty věci testovat ve vztahu k ochotě a úsilí hledat si oficiální zaměstnání, ve vztahu k tomu, že posílám děti do školy atd. To jsou správné body. Samozřejmě bude záležet na tom provedení. Čili, ale nemějme tady iluzi, že to budou desítky miliard rychle, jo. Ale je správné .. Ano.

Moderátor (Jan Bumba):
A pokud jde o to provedení, pane Drábku, jak jako ministr práce a sociálních věcí zajistíte, aby nedošlo za Vaší vlády k rozevření těch pomyslných nůžek mezi bohatými a těmi ostatními, aby nejvíce biti nebyli ti sociálně nejslabší?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem to už naznačil a skutečně já se chci zaměřit osobně na to, abychom především šetřili na těch, kteří tu pomoc nepotřebují. Protože takových je řada. Já se teď nechce s panem Rusnokem dohadovat o tom, jestli se tím dá ušetřit 10 miliard nebo 20 miliard, ale ty částky jsou skutečně velmi závažné a v tuto chvíli napjatého státního rozpočtu a napjatých veřejných rozpočtů, tak samozřejmě každá miliarda je dobrá, i tak je to nepředstavitelné číslo pro běžného občana. Takže základní důraz bude na to, abychom skutečně tu pomoc směřovali k těm, kteří jí potřebují, aby ta práce klientská s těmi, kteří tu pomoc státu skutečně potřebují, tak aby byla důsledná.

Moderátor (Jan Bumba):
Rozumím.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
A samozřejmě v druhé řadě také je potřeba uvažovat o restrukturalizaci systému sociální sítě. Protože těch dávek je neskutečně mnoho a velmi výrazně administrativně zatěžují jak stát, náklady na správu toho systému, tak samozřejmě i klienty.

Moderátor (Jan Bumba):
Pánové, děkujeme oběma za rozhovor. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a bývalý ministr financí, prezident Asociace penzijních fondů Jiří Rusnok. No a k dokumentu, který dnes schvalovala vláda je i poznámka ozvěn dne od Ivana Hofmana z listu Deník.

Host (Ivan Hofman, komentátor Deníku):
Když vláda předstoupí před Sněmovnu s programovým prohlášením, text se bude líbit a důvěru určitě dostane. Textař zjevně dostal pokyn psát střízlivě v ustaraném duchu, odpustit si jakýkoli náznak nadutosti a arogance, neboť doba je vážná, lidé nervózní, ostražití a nedůvěřivý a další důležité volby na obzoru. Programovému prohlášení není moc co vytknout,. Možná v něm mohla být zmínka, že politici jsou si vědomi, že jsou tady pro lidi. Ale to je detail, navíc by tomu stejně málo kdo uvěřil. Z toho, jak vládní strany podrobně rozepsaly, co míní dělat, je jasné, že se snaží předem vyloučit nějakou koaliční krizi. Vláda bude stabilní. Jaké reformy a v jakém rozsahu nakonec uskuteční, ovšem nebude závist pouze na tom, co si naplánovala. Politici budou určitě přihlížet k sociální únosnosti svých kroků. Takže zreformují především to, z čeho nebude hrozit občanská revolta. Dá se čekat, že vláda bude získávat chybějící peníze privatizací toho, co ještě státu zbylo. Pokud jde o snižování rozpočtových deficitů tak, aby byl v roce 2016 rozpočet vyrovnaný, není se čeho bát. S pravděpodobností blížící se jistotě nadělá tato vláda minimálně stejné dluhy jako ty předchozí. Jen ještě nevíme, na co se vymluví. Ten termín 2016 je pověstným holubem na střeže místo vrabce v hrsti. Programové prohlášení ovšem není předmět, ze kterého může vláda ve sněmovně propadnout. Nebude z něj nikdy klasifikována. Navíc o oblíbenosti jednotlivých ministrů a také stran vládní koalice nerozhodne razance reforem, nýbrž schopnost přesvědčit lidi, že se něco v praxi dělá a mění k lepšímu, že prováděná opatření mají hlavu patu. Programem to začíná, ale co přesně, to ani sama vláda neví.

Moderátor (Jan Bumba):
Konstatuje Ivan Hofman, komentátor listu Deník.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:17.