Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Srpen:

Jaromír Drábek: Minuty regionu (Prima TV)

Moderátor (Dana Jaklová):
Hezké odpoledne divákům RTA. Dnešním hostem dne je ministr práce a sociálních věcí a také místopředseda Top 09 Jaromír Drábek. Hezké odpoledne i Vám pane ministře.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Dana Jaklová):
Jste čerstvě ve funkci a už vlastně jste prohlásil, že budete řešit jaksi prioritně zneužívání vlastně sociálních dávek. Jak toho chcete docílit?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, protože pokud dnes musíme šetřit všude, ale náš stát musí přistoupit k˙lepší fiskální politice. Tedy znamená to i úspory na straně výdajů státu. Tak mám za to, že je potřeba se nejdříve podívat na ty, kteří případně využívají systém, který není určen pro ně. Jsou prostě lid a je to jasně vidět i z˙reakce občanů, jsou prostě kategorie lidí, kteří využívají sociální systém státu bez toho, aby se pokusili si zajistit prostředky na živobytí jiným způsobem.

Moderátor (Dana Jaklová):
To bude znamenat kontrolu a nebude to znamenat také zase nárůst nákladů na tu kontrolní činnost?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ne to určitě nesmí znamenat nárůst výdajů státu. My musíme v˙rámci těch organizací, které mají za úkol kontrolovat vyplácení různých sociálních dávek a podpor. Najít prostor pro to, abychom byli schopni účinně kontrolovat zejména ty údaje, které jsou v˙žádostech, různé podpory, ale také například kontrolovat nelegální práci, protože pokud někdo pracuje načerno, tak tím vlastně ubírá prostředky těm ostatním. Někdo jiný za ně musí zaplatit daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění. A navíc, tito lidé v˙řadě případů dostávají ještě peníze od státu, tedy od svých spoluobčanů.

Moderátor (Dana Jaklová):
Další vaší prioritou, pane ministře, mají být pracovně právní vztahy. V˙jakém smyslu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
V˙ČR platí v˙současné době zákoník práce, který byl připravován před čtyřmi lety a musím říci, že podle mého osobního hodnocení, ten zákoník práce se příliš nepovedl. A příliš mnoho připomíná ten původní bývalý zákoník práce z˙roku 1966. Takže já bych chtěl skutečně přistoupit k˙tomu, abychom vzali jeden paragraf po druhém, abychom ten zákoník práce zpřehlednili, zjednodušili, zprůhlednili, tak aby byl mnohem uživatelsky přívětivější jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Moderátor (Dana Jaklová):
Konečně největším úkolem Vašeho Ministerstva a vlastně celé vlády, bude důchodová reforma. Kdy podle Vás bude? Dá se to vůbec stačit během toho volebního období čtyřletého?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Čtyřleté volební období je příliš dlouhá doba. Já osobně mám ten cíl, abychom důchodovou reformu nastartovali od 1. ledna 2012, protože čím dále budeme otálet a už nyní máme zpoždění, čím dále budeme otálet, tím větší náklady budou na to zavedení důchodové reformy.

Moderátor (Dana Jaklová):
A když byste měl uklidnit důchodce, bude na jejich důchody?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Určitě bude, ale to je právě také důvod, proč chceme zavádět důchodovou reformu. Těch stávajících důchodců se to nedotkne, ale vytvoří to právě předpoklady pro to, aby na stávající důchody bylo i v˙budoucnosti dostatek peněz.

Moderátor (Dana Jaklová):
Já Vám mockrát děkuji za rozhovor, děkuji za Váš čas. Někdy příště se těším na viděnou. A na viděnou se těším i s˙diváky RTA.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:06.