Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Jaromír Drábek - Novelizace zákoníku práce bude postupná (HR management)

"Máme nový zákoník práce z roku 2006 a já si nemyslím, že by bylo vhodné v tuto chvíli otevírat ho jako celek a připravovat nějaké komplexně nové znění," řekl Drábek.

Raději prý bude volit cestu jednotlivých změn po dohodě s partnery z řad zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců. Současný zákoník prý přitom moc v oblibě nemá.

"Příliš mi připomíná bývalý zákoník práce z roku 1966," podotkl Drábek.

MPSV již v podkladových materiálech k programovému prohlášení vlády představilo změny, kterými by zákoník mohl projít. Mj. se má zvýšit maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Uvolnit se mají i podmínky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Budou také zavedena pružnější konta pracovní doby a umožněno její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Firmy tak budou mít možnost lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek. Vláda také zváží úpravu zkušební doby tak, aby se mohla sjednat po vzájemné dohodě delší zkušební doba než tři měsíce. Výše odstupného by měla být vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele; do jednoho roku práce jednoměsíční odstupné, do dvou let práce dvouměsíční odstupné, nad dva roky práce tříměsíční odstupné.

MPSV chce podpořit nezaměstnané, kteří začnou podnikat. Nezaměstnaný bude moci v tomto případě pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Tato podpora bude následně odvedena státu ve formě zvýšené daně z příjmů v následujících pěti zdaňovacích obdobích.

To vše jsou podle Drábka parametrické změny, které lze provést krátkodobými zásahy do zákoníku práce.

"Co se týká systémové změny, tak já bych skutečně rád otevřel velmi korektní diskusi především na úrovni tripartity," řekl Drábek.

Jednání se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů ale zřejmě bude v tomto případě velmi složité.

Zdroj: HR management

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.8.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:39.