Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Stát posílí kontroly v pracovních agenturách (MF Dnes)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce více kontrolovat agentury práce a firmy zaměstnávající cizince. Podle výsledků kontrol v minulém roce bylo zjištěno nelegální zaměstnávání cizinců u pětiny kontrolovaných firem. V 68 procentech kontrol agentur práce se navíc zjistilo, že porušují pracovněprávní předpisy.

Cílem prověrek je podle MPSV zvýšení odpovědnosti agentur za pobyt a pracovní činnost cizinců a snížení počtu případů, kdy jsou v souvislosti se zaměstnáváním cizinců porušovány pracovněprávní předpisy. MPSV zopakovalo své doporučení úřadům práce, podle něhož mají prodlužovat povolení k zaměstnání pouze těm cizincům, jejichž pracovní místa jsou jen těžko obsaditelná občany ČR, EU či Švýcarska.

Také by měly případné prodloužení posuzovat podle konkrétní situace jednotlivce a nezaměstnanosti v regionu. Úřady práce ke 30. červnu v celé ČR evidovaly pouze 538 pracovních míst, na nichž zaměstnavatel může zaměstnávat cizince.

Ke konci roku 2009 mělo platné povolení ke zprostředkování zaměstnání 2 200 agentur, z nichž přibližně 1 000 mělo povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR.

Úřady práce v roce 2009 prověřily 674 agentur a uložily jim 153 pokut ve výši 22,3 milionu Kč. Oblastní inspektoráty práce provedly 85 kontrol agentur práce a v přímé souvislosti s nimi 72 kontrol u jejich uživatelů. Ze závěrů inspekcí úřadů práce také vyplývá, že 58 agentur práce porušilo pracovněprávní předpisy. Některé agentury práce například vyplácely mzdu po lhůtě splatnosti a neposkytovaly příplatky za práci v noci, za sobotu a neděli, mzdu nebo náhradní volno za dobu práce ve svátek.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 04:20.