Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Spor o penze má vyřešit snížení stropů pojištění (Právo)

Ústavní soud letos v dubnu s platností od 30. září 2011 zrušil výpočet důchodů, který je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy. Soudci dali za pravdu názoru, že systém nebere dostatečně ohled na to, kolik lidé v životě vydělávali, a tím pádem i odváděli státu do penzijního systému. V podstatě tak zrušili redukční hranice, podle kterých se výpočty v současnosti provádějí.

Podle analytických materiálů, které vypracovalo ministerstvo práce, existují tři způsoby řešení vzniklé situace.

"My tento stav můžeme napravit tak, že zvýšíme důchody vysokopříjmovým kategoriím," komentoval výsledky analýz Drábek.

To by však podle něj státní rozpočet zatížilo několika desítkami miliard korun, což není příliš reálné.

Druhá možnost je snížit důchody nízkopříjmovým kategoriím. To je ovšem pro Drábka nepřijatelná varianta. Třetí, podle Drábka nejpravděpodobnější varianta jsou úpravy stropů plateb na sociální pojištění. Ty jsou v současné době na úrovni šestinásobku průměrné mzdy. Celou věc je však podle něj ještě třeba projednat uvnitř koalice, s opozicí i sociálními partnery.

Případné snížení stropů na sociální a zdravotní pojištění by potěšilo lidi s vyššími příjmy. Zatím podle Drábkova vyjádření není jasné, na jakou hranici by se stropy měly snižovat. Již delší dobu se však diskutuje o trojnásobku průměrného platu.

Tuto hranici navrhl poradní expertní sbor ministrů financí a práce a sociálních věcí, tzv. Bezděkova komise. Vydělali by na tom lidé s příjmy nad 71 127 korun měsíčně. Miliardy by na tom ovšem tratil státní rozpočet.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:31.