Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Drábek připravuje revoluci v systému sociálních podpor (Právo)

Ten na včerejším zasedání vlády o programovém prohlášení předložil téměř 40 dílčích bodů, jimiž se jeho úřad hodlá v následujících čtyřech letech zabývat. V případě sociálních dávek by se měly postupně sjednotit všechny úřady, které vyplácejí různé typy dávek. Ideálním cílem je jedna agenda, tři až čtyři typy sociálních dávek a jedno výplatní místo.

Dnes existují na dvě desítky typů sociálních dávek, které vyplácejí a kontrolují tři úřady, což podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Viktorie Plívové zatěžuje stát i příjemce dávek. Jedna ze zvažovaných dávek by se měla zaměřit na podporu sociálně slabých, druhá by se týkala věcí spojených se ztrátou zaměstnání a třetí by se zaměřila na pomoc zdravotně či mentálně postiženým. Dávka by se podle ministra vypočítávala na základě více kritérií.

"Zohlední příjmové, majetkové záležitosti, případně tělesný nebo mentální handicap a sociální situaci žadatele," řekl Drábek.
Chcete dávky? Posílejte děti do školy

Kromě toho chce ministerstvo podmínit výplatu sociálních dávek a podpor zajištěním řádné docházky dětí do školy. Podle některých kritiků tohoto návrhu by na to doplatily právě děti. Podle podkladů pro programové prohlášení by se měly také některé druhy sociálních dávek krátit. Konkrétně jde o příspěvek na péči pro zdravotně postižené, který bude v 1. stupni redukován ze 2000 na 800 Kč.

Zrušen by podle plánů MPSV měl být také sociální příplatek, porodné by mělo být vypláceno jen na první dítě a pouze u rodin, které budou mít příjem menší než 2,4násobek životního minima. Výše rodičovského příspěvku vypláceného po dobu čtyř let by měla být snížena tak, aby byla v úhrnu stejně výhodná jako rodičovský příspěvek vyplácený po dobu dvou let.

MPSV rovněž hodlá podpořit rozvoj alternativ rodinné péče, například firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center či institut sousedského hlídání do šesti let věku dítěte.

Měl by se také zpřísnit postoj úřadů k neplatičům nájemného a pořádkových pokut. Pokud tyto osoby pobírají sociální dávky a podpory, bude jim z nich přímo strháván dluh. Měl by být rozšířen a zjednodušen institut zvláštního příjemce umožňující odevzdávat část dávek přímo věřitelům.

Změny se nevyhnou ani zákoníku práce

V oblasti pracovněprávní chce MPSV v součinnosti se sociálními partnery navrhnout úpravy zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst. Zvýšit by se měl maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin za důsledné kontroly, zda jde skutečně o jednorázovou činnost.

Za péči o seniora daňové úlevy

MPSV plánuje i zavedení pružnějších kont pracovní doby. Výše odstupného by měla být vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele; do jednoho roku práce jednoměsíční odstupné, do dvou let práce dvouměsíční odstupné, nad dva roky práce tříměsíční odstupné.

Vláda podle materiálu také podpoří nezaměstnané, kteří začnou podnikat. Nezaměstnaný bude moci v tomto případě pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Tato podpora bude následně odvedena státu ve formě zvýšené daně z příjmů v následujících pěti zdaňovacích obdobích. V oblasti sociální chce ministerstvo podporovat rozvoj péče o seniory v domácím prostředí tím, že daňově zvýhodní členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující tak bude moci uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti.

V případě důchodové reformy se chce MPSV opírat o závěry poradního expertního sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí, takzvané Bezděkovy komise. K zajištění části transformačních nákladů mají být veškeré privatizační příjmy a dividendy státních firem vázány na zvláštním účtu státních finančních aktiv a využity na reformu důchodového systému.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:25.