Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Nezaměstnané absolventy rekvalifikace příliš nelákají (MF Dnes)

Celkový počet rekvalifikací se v souvislosti s přetlakem na trhu práce také zvyšuje. V evidenci úřadů práce bylo v průběhu letošního roku zapsáno 53 879 lidí, kteří nějaký rekvalifikační kurz absolvovali. Ve stejném období loňského roku to bylo jenom 24 249 uchazečů o práci.

Mnohem častěji se v letošním prvním pololetí do rekvalifikačních kurzů zapisovaly ženy než muži. Jejich podíl je zhruba šedesátiprocentní. Více než 31 000 lidí se přitom do rekvalifikací zapojilo kvůli délce své nezaměstnanosti, byli totiž v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců.

Téměř polovinu veškerých rekvalifikačních kurzů tvořily profesní rekvalifikace. V 8 550 případech to byly kurzy informačních technologií, více než dva tisíce nezaměstnaných lidí absolvovalo do konce června kurz přípravy na podnikání.

Z evidence úřadů práce bylo letos do konce června po ukončení rekvalifikace vyřazeno 20 401 lidí, z toho 17 511 kvůli tomu, že si našli práci. Více než 10 000 uchazečů si přitom zaměstnání našlo do tří měsíců po ukončení kurzu a téměř 4 500 do půl roku.

Avšak u 2 586 lidí se jejich pozice na trhu práce rekvalifikací nezlepšila, po jejím skončení totiž zůstali v evidenci úřadu práce déle než rok, vyplývá ze statistiky ministerstva. Ke 30. červnu 2010 bylo bez práce 500 500 lidí. Meziročně přibylo 36 945 nezaměstnaných. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,5 procenta.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:04.