Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování:

Národní akční plány sociálního začleňování 2004 – 2010 (NAPSI)

Slovo na úvod

Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSI) jsou jednak národními strategiemi jednotlivých zemí v boji s chudobou a sociálním vyloučením, ale současně základním prvkem Otevřené metody koordinace, která je nyní aplikována v politikách zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začleňování a v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče.

Historický původ Národních akčních plánů sociálního začleňování

Zasedáním Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl zahájen tzv. „Lisabonský proces“, jehož cílem bylo, aby se EU do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s větším počtem lepších pracovních míst a vyšší sociální soudržností. Jako metoda k dosažení tohoto cíle byla přijata Otevřená metoda koordinace. Na následujícím zasedání Evropské rady v Nice v prosinci téhož roku byl přijat Evropský sociální program, jehož součástí je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a byly stanoveny první společné cíle v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Na základě těchto cílů od roku 2001 do roku 2006 předkládaly členské státy EU své Národní akční plány sociálního začleňování Evropské komisi.

Na jarním summitu Evropské rady v březnu 2005 došlo k revizi Lisabonské strategie, která se začala prioritně orientovat na růst a zaměstnanost. Nástrojem realizace nové Lisabonské strategie se stal Národní program reforem (první programy předkládaly členské státy EU na období 2005 – 2008), se kterým měly být strategie v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování úzce propojeny.

Národní akční plán sociálního začleňování jako součást Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Spolu se změnou v Lisabonské strategii došlo také ke změnám ve strategii sociálního začleňování. Tři samostatné procesy koordinace v oblastech sociálního začleňování, důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče byly sladěny v jeden proces. Od roku 2006 členské státy EU předkládají Evropské komisi Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, kterou sestavují podle společných cílů schválených Evropskou radou v březnu 2006. Národní zprávy se skládají z následujících částí:

  • Společný přehled
  • Národní akční plán sociálního začleňování;
  • Národní strategická zpráva v oblasti důchodů;
  • Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče.

První Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování předkládaly členské státy EU na léta 2006 – 2008, následovaly Národní zprávy na tříleté období 2008 – 2010 (včetně roku 2010). V roce 2010 Lisabonský proces končí a následující koncepce pro boj s chudobou a sociálním vyloučením budou již vycházet z nově přijaté Strategie EU 2020.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 3.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.6. 2018 000 03:54.