Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Duel - Bohuslav Sobotka a Jaromír Drábek (ČT 2)

Moderátor
K úřadujícímu předsedovi ČSSD přibude ještě ministr práce a sociálních věcí Nečasovy vlády a také místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Dobrý večer. Vy beze sporu znáte složení stínové vlády České strany sociálně demokratické. Vaším protějškem, stínovým ministrem práce a sociálních věcí je Zdeněk Škromach. Jak si rozumíte?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já musím říct, že mám takovou opravdovou lidskou radost, že stínový ministrem práce a sociálních věcí je Zdeněk Škromach, protože je to člověk, který tento resort několik let vedl a já s˙ním bude velmi rád komunikovat a diskutovat o těch věcech, které jsou v˙náplni resortu práce a sociálních věcí.

Moderátor
Pane ministře, vy máte lidskou radost a Zdeněk Škromach vyvěsil na facebooku černou vlajku místo své fotky.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nakonec říkal to tady kolega Sobotka, každý má svůj styl politické prezentace. Já musím říci, že i v˙minulosti jsem se Zdeňkem Škromachem diskutoval řadu věcí, které se týkaly v˙zdobě vedení resortu práce a sociálních věcí, když on byl ministrem. A já musím říct, že i přesto, že jsme se v˙řadě věcí názorově různili a střetávali, tak ta diskuze byla vždycky korektní a vždycky byla založena na věcných argumentech.

Moderátor
Jaký je ten stínový kabinet sociálních demokratů?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já bych to v˙tuto chvíli nechtěl nějak generálně hodnotit. Je tam řada jmen, které jsou z˙té takzvané staré gardy, tak jak bych si to dovolil vyjádřit. Jsou ta i nová jména. Já samozřejmě a ze svého pohledu a určitě tak k˙tomu budou přistupovat i koaliční kolegové, budeme velmi pečlivě sledovat, jakým způsobem bude pracovat ta stínová vláda. Ono to není jenom o tom vyhlásit nějaká jména, ale je to skutečně o té opoziční politice, jakou roli bude stínová vláda hrát. Zda skutečně budou tím korektním opozičním argumentačním nástrojem, tak abychom se mohli skutečně názorově střetávat a předkládat voličům argumenty jedné i druhé strany.

Moderátor
Pojďme o tom mluvit. Pane předsedo Sobotko, vaše stínová vláda bude mít v˙Poslanecké sněmovně oporu 56 hlasů, to je 56 sociálně demokratických poslanců. Co s˙tím chcete prosadit jako stínová vláda?

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany za ČSSD:
Tak já myslím, že roli stínové vlády není prosazovat návrhy zákonů navzdory vládě. Rolí stínové vlády by mělo být pojmenovávat jasně problémy, ke kterým v˙činnosti vlády dochází a nabízet alternativy. Jestliže jako sociální demokraté nebudeme souhlasit například s˙podobou důchodové reformy, tak jak se zatím rýsuje v˙programovém prohlášení vlády, tak je málo tuto podobu kritizovat, ale my chceme mít vlastní koncept tak, jak si sociální demokracie představuje spravedlivou, vyváženou stabilní důchodovou reformou. Stejně chceme postupovat v˙oblasti sociálních dávek, v˙oblasti snižování výdajů státního rozpočtu nebo třeba v˙oblasti zdravotnictví. Je omyl myslet si, že rolí opozice je porážet vládu v˙Poslanecké sněmovně. Vláda má většinu 118 hlasů, ale my můžeme otevírat nová témata, o kterých si myslíme, že stojí za to o nich diskutovat. Jestliže vláda s˙námi o nich nebude ochotna diskutovat, pak o těchto tématech budeme hovořit se zbytkem veřejnosti.

Moderátor
Pane ministře Drábku, vy už jste to několikrát říkal, že se chcete pokusit minimálně se sociálními demokraty dohodnout na podobě penzijní reformy. Chcete za nimi přijít s˙tím relativně vágní formulací˙koaliční dohody, kde je věta, že penzijní reforma bude vyházet ze závěrů Bezděkovy komise?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já to nepovažují za vágní větu. Já si naopak myslím, že je to právě ten dobrý způsob, jak nastavit možnost komunikace s˙opozicí.

Moderátor
Já vám řeknu, proč jsem použil toto adjektivum. Včera tady seděl na místě Bohuslava Sobotky Alexandr Vondra, který říkal, že se ještě ani koalice nedohodla na parametrech. Proto říkám vágně.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Však proto začínám tu větu tak, jak jsem ji začal. Já si myslím, že to východisku musí být skutečně odborné a jestli máme dnes něco v˙ruce, tak jsou to výsledky práce Bezděkovy komise. To znamená, máme ten základ, od kterých můžeme odrazit tu odbornou diskuzi právě nejenom na koaliční úrovni. Ale já bych chtěl skutečně, aby to byla diskuse napříč politickým spektrem, protože důchodová reforma není na 4 roky, není na 8 let, důchodová reforma je na několik desítek let a já bych si skutečně kladl za velký cíl to, aby důchodová reforma byla sistována napříč politickým spektrem a pokud možno, aby také byla přijímána v˙souladu všech hlavních politických směrů.

Moderátor
K tomu se dá dodat, jen další citát Jiřího Paroubka z˙dnešních Hospodářských novin, který říká, že nedoporučuje spolupracovat s˙koalicí na jakýchkoli reformách a už vůbec ne na penzijní reformě.

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany za ČSSD:
Debata o těch reformách, které přesahují jedno volební období, je nutná, ale proto, aby ta debata mohla být seriózní, pak tady musí být záruky toho, že připomínky budou slyšeny, že nebudou jenom slyšeny, ale budou také do té reformy zapracovány. Pro nás je důležitý celkový design důchodové reformy. My také samozřejmě čteme velmi pečlivě závěry té druhé Bezděkovy komise, vidíme, že tam není jenom alternativa, ke které se přihlásila koalice a je tam také alternativa číslo dvě, kterou podpořil zástupce odborů a ta je nám samozřejmě bližší. Nám velmi záleží na tom, abychom lidem zajistili důchody v tom příštím období, aby nedošlo k oslabení toho průběžného pilíře, abychom se nepouštěli do nějakých privatizačních experimentů, takže pokud toto budeme moci ovlivnit a garantovat, pak má smysl, abychom se debaty účastnili. Zkusme to, uvidíme, jestli povede k nějakým závěrům. Minimálně podle mého názoru máme povinnost toto zkusit k těm generacím, které přijdou po nás.

Moderátor
Sociální demokraté i přes to všechno, co tady teď říkal Bohuslav Sobotka, relativně často opakují a popravdě řečeno, dnes se to ozvalo i na tiskové konferenci v Lidovém domě, že tato koaliční vláda bude rozdělovat společnost nebo je obava, že bude rozdělovat společnost, že bude oslabovat či likvidovat sociální stát.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je přeci úloha opozice, aby používala takto tvrdá slova. Já si myslím, že mnohem důležitější je to, co tady teď padlo od úřadujícího předsedy sociální demokracie. My jsme skutečně a já se k tomu naprosto jasně hlásím, my jsme skutečně odpovědní za to, abychom se pokusili vyjednat důchodovou reformu tak, aby byla skutečně trvalá, aby splňovala ty cíle, že na to v tuto chvíli máme různé pohledy, co se týká jednotlivých kroků, co se týká váhy průběžného systému a kapitálového pilíře, to je přeci úplně normální a já to nevidím jako nic fatálního. Jde o to, jestli se nám v té další diskusi podaří najít průsečík a podaří najít společný pohled nebo nepodaří, ale že se o to musíme pokusit, to je naše politická odpovědnost.

Moderátor
Ještě jedna otázka, pane předsedo Sobotko, vy jste dneska na tiskové konferenci řekl, cituji přesně, vládu jsme připraveni podpořit tam, kde dojde k průsečíkům její činnosti s programem a hodnotami, které dlouhodobě zastává sociální demokracie. Vyjděme z toho materiálu, který je teď na stole, to znamená z koaliční dohody. Můžete my pojmenovat tři průsečíky, kdy by to šlo už teď?

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany za ČSSD:
Já myslím, že nenajdeme bohužel v oblasti sociálního nebo ekonomického programu vznikající vlády. Prostě plošné škrty dávek pro ty nejpotřebnější, to je chyba, to není žádná reforma, vláda by měla zabránit její zneužívání.

Moderátor
Pane předsedo, pojďme to vzít z druhého konce, zkuste mi říci tři body, kdy to půjde.

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany za ČSSD:
Tam si myslím, že se všechny rozumné politické strany mohou dohodnout. Jsou opatřeni v boji proti korupci, pokud ta opatření skutečně budou účinná. My jsme už před volbami podporovali protikorupční balíček Fischerovy vlády. Mě mrzí, že nakonec ten balíček nedoputoval v rámci legislativního procesu a my jsme připraveni efektivní účinná opatření proti korupci podpořit. Pokud s nimi vláda nepřijde, jsme připraveni také tyto návrhy předložit sami do Poslanecké sněmovny a tam si myslím, že by se mohl najít průsečík. Všude tam, kde půjde o tom omezit korupci, klientelismus, možné střety zájmů...

Moderátor
To je jeden průsečík, pane předsedo.

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany za ČSSD:
Jak už jsem zmínil, pro nás je velmi obtížné hledat další průsečíky ve vládním programu, protože on je velmi pravicově orientován a pokud si ho pozorně čteme a v těchto dnech čteme výsledky těch koaličních jednání, tak je postupně publikována, tak je pro nás velmi obtížné avizovat nějakou shodu v sociální politice, ve zdravotnictví nebo v daních. Není možné si představit, že budeme podporovat rozpočtové škrty za situace, kdy ti nejbohatší mají i nadále daňové úlevy a náš daňový systém není rovná daň, ale ve skutečnosti je degresivní.

Moderátor
Pane ministře, zajímá vás to vůbec, když za vámi stojí pomyslných 118 poslanců v Poslanecké sněmovně?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, že zajímá, protože to, co tady padlo, je velmi důležité. My kromě důchodové reformy v tom dlouhodobém cíli, i například zdravotní reformu, musíme vzít jako záležitost, která není na tři nebo na čtyři roky, ale která je na mnoho let dopředu, nebo tak by to alespoň mělo být. Já si myslím a nechci teď mluvit za ministra zdravotnictví, ale já si myslím, že i zdravotní reforma je věc, kterou je potřeba velmi odborně diskutovat a já doufám, že se sociální demokracie přes ta silná vyhlášení této diskuse aktivně zúčastní a předloží svoje věcné argumenty.

Moderátor
Pane ministře, pane předsedo, díky za vaše komentáře, za váš čas. Hezký večer.

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda strany za ČSSD:
Hezký večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Hezký večer.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:21.