Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Červenec:

Jaromír Drábek: Potírání práce načerno je to nejzásadnější (LN)

LN:
Slibujete větší kontrolu příjemců sociálních dávek: zda je potřebují. Jak to má vypadat?

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Musíme zajistit, aby dostávali pomoc skutečně jen ti, kteří ji potřebují. Tak jak jsou v současné době vyřizovány žádosti o sociální dávky, nemohu říci, že je věcně kontrolováno, co žadatelé uvádí do formulářů. Sice vyplňují příjmové a majetkové poměry, ale kontrola, jestli údaje odpovídají realitě, není v řadě případů důsledná.

LN:
Když úřadům nařídíte takové kontroly, nebudou na ně potřebovat další peníze?

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Ne, to samozřejmě musí být v rámci jejich běžné činnosti. Ta kontrola může být i namátková, ale tak důsledná, aby odradila všechny od uvádění nepravdivých údajů.

LN:
A co firmy, které zaměstnávají načerno?

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Práce načerno je jedním z nejhorších fenoménů. Jednak daně, které stát potřebuje, musí za lidi pracující načerno platit někdo jiný. Navíc se firmy, které takové praktiky neprovozují, dostávají do konkurenčně nevýhodného postavení. Není možné, aby ten, kdo pravidla nedodržuje, na tom byl lépe než ten, kdo je dodržuje.

LN:
Kandidoval jste na Ústecku, kde je práce načerno častá...

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Zneužívání sociálních dávek tamní lidé hodnotí po nezaměstnanosti jako druhý nejzávažnější problém. A ti, kteří pracují načerno, obvykle čerpají sociální dávky. Ostatní se na ně skládají. Práci načerno a její potírání považuji v této chvíli za nejzásadnější problém.

LN:
Kolik lidí přihlášených na úřadu práce asi pracuje načerno?

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Dá se to velmi těžko odhadnout. Pokud by někdo znal konkrétní případy, musel by to nahlásit, protože to je protiprávní jednání. Řekl bych ale, že realistický odhad bude kolem 20 až 30 procent.

LN:
Plánujete také snížit příspěvky na péči v prvním stupni ze 2000 měsíčně na 800. To se týká více než 100 tisíc lidí...

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Chtěli jsme postupovat maximálně sociálně citlivě. Nedochází ke snižování ve vyšších stupních postižení. V prvním stupni je příjemců tolik, že to je skutečně plošná záležitost. Stát prostě nemá na to, přispívat tolika lidem tak vysokou částkou. Na druhou stranu si myslím, že pokud se někdo bez té pomoci neobejde, tak by měl být zařazen do vyššího stupně příspěvku. V prvním stupni by měli být zařazeni lidé s tak lehkým omezením, aby se bez pomoci druhých obešli. Měly by se tak nastavit parametry.

LN:
Rozumím tomu dobře, že by podle vás mělo příspěvek v prvním stupni čerpat méně lidí?

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Jsem o tom přesvědčen. Jsem připraven diskutovat i s organizacemi handicapovaných o tom, jaký model by pro ty lidi byl co nejvstřícnější. Jsme ale pod časovým tlakem, musíme odpovědným způsobem sestavit rozpočet na rok 2011. Byť je mi to nepříjemné, nemáme jinou možnost než v tom nejnižším stupni postižených udělat plošný škrt, než se nám podaří zavést systémové změny.

LN:
Nezkolabuje ale pečovatelská služba, která z příspěvků žije?

Jaromír Drábek (budoucí ministr práce a sociálních věcí):
Na to není jednoduchá odpověď. Problém s financováním pečovatelské služby trvá ovšem už od doby, kdy se příspěvky na péči zavedly. Lidé nejsou motivovaní je využívat skutečně k nákupu služeb.

Zdroj: LN

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:29.