Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina » Dotační řízení pro rok 2005:

Definitivně vyřazení z formálních důvodů

Vzhledem k tomu, že o vyřazení z dotačního řízení v oblasti podpory fungující rodiny MPSV ČR pro rok 2005 z důvodu nesplnění formální náležitosti žádosti nevydává rozhodnutí o dotaci, nemohou níže uvedení žadatelé proti vyřazení uplatnit námitku. Avšak v případě, že níže uvedení žadatelé MPSV ČR písemně sdělí své nesouhlasné stanovisko s vyřazením z dotačního řízení, bude se jím zabývat příslušný orgán MPSV ČR.

Seznam vyřazených projektů z důvodu nesplnění formální náležitosti žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadavek, který nebyl splněn
h.o.c. Diakonie Evangelické církve metodistickéKomunitní centrum Maják - Mateřské centrumúředně ověřený opis (kopie) výpisu z rejstříku církevních právnických osob vedeného Ministerstvem kultury
o.s. Hledání1. Podpora výchovy k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství
2. Prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti do 6 let věku
úředně ověřený opis (kopie) stanov s vyznačenou registrací u Ministerstva vnitra ČR
o.p.s. Linka důvěry České Budějovicebez názvuoriginál nebo úředně ověřený opis (kopie) výpisu z registru obecně prospěšných společností vedeného rejstříkovými soudy
o.s. Dětský svět NejdekVybavení a provoz Rodinného centra Zvonečekúředně ověřený opis (kopie) stanov s vyznačenou registrací u Ministerstva vnitra ČR
o.s. Mateřské centrum ROSAMateřské centrum ROSAúředně ověřený opis (kopie) stanov s vyznačenou registrací u Ministerstva vnitra ČR
c.p.o. Starokatolická církev v ČRMateřské centrum Rybička - Prahaúředně ověřený opis (kopie) výpisu z rejstříku církevních právnických osob vedeného Ministerstvem kultury
o.s. Studio ČtyřlístekRodina a volný časúředně ověřený opis (kopie) stanov s vyznačenou registrací u Ministerstva vnitra ČR
c.p.o. Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Rumburk-JiříkovSpolu v rajské zahraděpředložení žádosti nestátním neziskovým subjektem (tzn. občanským sdružením, církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností), který provozuje veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory fungující rodiny
o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně1. Na cestě za láskou
2. Mámo, táto, pojďme si hrát
podání v termínu do 30. listopadu 2004 (den odeslání žádosti)
Daneta svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených o.s.Výchova mladých lidí k harmonickému manželstvípředmět žádosti musí odpovídat vyhlášeným podprogramům dle Metodiky
o.s. Český svaz ochránců přírodyPutování s králem Miroslavem IIpředmět žádosti musí odpovídat vyhlášeným podprogramům dle Metodiky
o.p.s. Mateřské centrum OASA-klub pro matku a dítě Činnost mateřského centra v Opavě v roce 2005subjekt, který podal žádost musí existovat déle než jeden rok
o.s. Mateřské a dětské centrum MajákPojďme spolu mluvit, hrát si, buďme spolu.podání v termínu do 30. listopadu 2004 (den odeslání žádosti)
c.p.o. Biskupství litoměřické - Diecézní centrum pro rodinuManželská setkání 2005 v Litomyšliúředně ověřený opis (kopie) výpisu z rejstříku církevních právnických osob vedeného Ministerstvem kultury
Autor: Odbor 24
Poslední aktualizace: 8.8.2005

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2017 000 22:16.