Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Květen:

Povodně: práva příjemců dávek a zaměstnanců (Právo)

V elektronické podobě je už nyní zdarma dostupný na webu MPSV na webových stránkách ministerstva www.mpsv.cz.

Leták přináší formou otázek a odpovědí základní informace o tom, na co mají lidé nárok, pokud jim povodeň poničila majetek, jak je to s volnem a náhradou mzdy, když se uklízejí následky povodní, jak je to v případě, že zaměstnavatel v kontextu s povodní nemůže vyplatit mzdu, nebo jak je to s výplatou důchodů a dávek nemocenského pojištění.

Během povodní jsme já i můj zaměstnavatel přišli o doklady důležité pro nemocenské pojištění. Jak to vyřešit?

Jestliže se u vašeho zaměstnavatele v důsledku povodní ztratily nebo zničily potřebné doklady či podklady, bez nichž nemůže zjistit údaje, které je povinen sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, musí se kontaktovat s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení. Jako zaměstnanec nárok na dávky neztratíte, ale v tomto případě je nezbytné počítat s tím, že výplata dávek bude opožděna. Pokud došlo v důsledku povodní ke ztrátě nebo zničení potřebných dokladů, které vám slouží pro uplatnění nároku na dávku (například Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), je třeba požádat lékaře o vyhotovení nového dokladu.

Jak je to s výplatou důchodu během povodní?

Výplata důchodů vyplácených v hotovosti může být zpožděna, pokud vyplácející pošta byla zatopena nebo evakuována.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.5.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:53.