Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Rodina:

Táto, jak na to?

Aktivní otcovství přitom znamená zapojení otců do každodenní péče o děti, včetně například vodění do školky a školy, pomoc při domácí přípravě do školy, zajištění stravy a hygieny a samozřejmě také trávení volného času s dětmi. V obecné rovině potom výše uvedený koncept zahrnuje pravidelný podíl otce na péči o rodinu a domácnost včetně spravedlivého rozdělení domácích prací mezi muže a ženy.

Cílem projektu je oslovit:

  • otce a budoucí otce, aby se v rámci svých možností více zapojovali do péče o své děti a domácnost,
  • zaměstnavatele, aby více a nediskriminačně akceptovali zájem otců o zapojení do péče o děti a vycházeli jim vstříc,
  • novináře, aby přistupovali k aktivnímu otcovství jako k aktuálnímu tématu, a pomohli tak vyvolat širší veřejnou diskuzi,
  • vládní a neziskové organizace s blízkým nebo podobným zaměřením, aby se do projektu zapojily,
  • zákonodárce a samosprávu, aby podpořili prosazení konceptu aktivního otcovství do české rodinné politiky.

Celkem si projekt Táto, jak na to? vyžádá 7,628 milionu Kč. MPSV na něj vyčlenilo 1,144 milionu Kč. Zbytek, tedy 85 %, poskytne Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Další informace o projektu Táto, jak na to? najdete na http://www.mpsv.cz/cs/8351.

Táta jako máma

Zapojením otců do výchovy dětí se MPSV nezabývá poprvé. Už v minulosti stálo za zrodem úspěšného devítidílného cyklu dokumentů s názvem Táta jako máma. Tento ojedinělý projekt představuje tatínky, kteří umožnili svým partnerkám chodit do zaměstnání, tatínky, kteří opustili nebo utlumili pracovní aktivity natolik, aby se mohli stoprocentně věnovat péči a výchově svých ratolestí, tatínky, kteří se starají o zdravé i nemocné děti, tatínky, kteří s dětmi žijí sami, tatínky, kteří mají děti v náhradní rodinné péči. Každý díl obsahuje výpovědi tří otců a jejich rodin, které vždy mají společný prvek. Dokumenty vznikaly v dílně filmové a televizní společnosti Febio, s. r. o. a režie se ujaly přední české dokumentaristky. Cyklus vysílala Česká televize a je k dispozici na www.mpsv.cz.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.5.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.9. 2019 000 12:28.