Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Poradna při hledání zaměstnání - 9. díl - Průběh osobního pohovoru – „tah na branku“

Zatímco životopis můžeme tvořit celé hodiny a jednotlivá sdělení upravovat, při osobním pohovoru takový prostor nemáme. Vše je tak otázkou kvalitní přípravy a zkušenosti. Samotný pohovor můžeme ovlivnit v celé řadě aspektů, a to velmi snadno. Stačí se řídit ověřenými pravidly.

Hlavně přijďte včas

Na jednání se vždy musíme dostavit ve stanoveném termínu, nejlépe s pětiminutovou rezervou (o pět minut dříve). Vydechneme si a ve stanovený čas se nahlásíme na kompetentním místě. Pozdním nebo předčasným (jakkoliv odůvodněná žádost o dřívější přijetí) příchodem neuděláme dobrý dojem a navíc negativně zasáhneme do časového rozvrhu zaměstnavatele. V obou případech, i když přijetí v jiném než stanoveném čase je nepravděpodobné, se sami navíc okrádáme o čas, který nám zaměstnavatel jinak může ochotně věnovat.

  • Před vstupem do místnosti vždy vypneme mobilní telefon.
  • Zaklepeme na příslušné dveře a vstoupíme do místnosti.
  • Pozdravíme (s úsměvem), představíme se a věcným způsobem sdělíme důvod naší návštěvy.
  • Při podání ruky volíme přiměřený stisk.

Dále se řídíme pokyny druhé strany (jsme „hosté“). Vstoupíme-li do místnosti zjevně nevhod (druhá osoba právě telefonuje nebo vede jiné jednání), respektujeme její soukromí, bez dalšího otálení se vracíme a vyčkáváme na další pokyny.

Na co se zaměřit při jednání?

Na jednání se chováme taktně, slušně a respektujeme „hostitele“. Vždy zachováváme klid. Jistě je příjemnější, když naše jednání není nijak narušováno vnějšími vlivy, ale osoba, se kterou jednáme, je současně pracovníkem společnosti a některé pracovní úkoly zkrátka nesnesou odklad.

  • Při jednání nás zajímá vše, co slyšíme. Jen tak s určitostí pochopíme, co druhou stranu zajímá, a můžeme se soustředit na kvalitu svých odpovědí.
  • Pokud otázkám dostatečně nerozumíme, požádáme o bližší vysvětlení. Kvalita odpovědí totiž přímo souvisí s podstatou otázek.
  • Na první místo klademe to, co zajímá zaměstnavatele. To, co chceme vědět my, je v tomto případě vždy na druhém místě. Uchazeči se mnohdy snaží o převzetí iniciativy a usilují (někdy až násilně) o získání informací, které považují za důležité pro sebe.

V této fázi výběrového řízení je hlavním cílem uspokojit zaměstnavatele, neboť ten rozhoduje, zda nás pozve k dalšímu jednání, nebo ne.

Navíc nám zaměstnavatel téměř vždy sám sdělí informace o společnosti či pracovním místě, které považuje v této fázi za podstatné, nebo nás vyzve v průběhu jednání (nejčastěji na závěr), abychom se ptali.

Jednání ukončí ta ze stran, která je současně řídí, tedy zástupce společnosti.

Nebojte se zeptat na výsledek

Vždy bychom měli znát další postup. Jedná se o období, ve kterém můžeme očekávat vyrozumění. Toto období nám může zaměstnavatel sám vymezit nebo se na ně můžeme zeptat. Ptáme se tehdy, když nám zaměstnavatel zkrátka sdělí, že se nám ozve. Uchazeči, kteří se s takovým sdělením spokojí, pak často čekají i několik týdnů na výsledek výběrového řízení, které již bylo ukončeno.

Dohoda, která vznikne na závěr jednání, je vždy platná pro obě strany, a to stejným dílem.

Větší iniciativa je na nás. Jestliže se ve stanoveném období nedočkáme „slíbeného“ vyrozumění, můžeme sami zaměstnavatele (nejlépe telefonicky) oslovit a na výsledek výběrového řízení se zeptat. Tím současně předcházíme případným nedorozuměním, jež mohou vzniknout například nepředáním vzkazu, nedoručením pošty, posunutím termínu nebo tím, že se nám zaměstnavatel jednoduše nedovolal. Také v případě, že jsme byli neúspěšní, je lepší to vědět než s nadějí čekat další týdny.

Na závěr jednání potvrdíme stanovenou dohodu, poděkujeme a rozloučíme se.

Zdravé sebevědomí a inteligence

V průběhu celého jednání si můžeme vést poznámky. Svědčí to o zájmu o informace, které získáváme. Také tím uděláme na zaměstnavatele dobrý dojem. Současně nám takové informace poslouží k osvěžení paměti a k přípravě na další osobní pohovor.

Mějme na paměti, že při osobním jednání je to hlavně o lidech a jejich vystupování. Zdravé sebevědomí a zdravá inteligence zmůže mnohdy víc než sebelepší kvalifikace.

Text vychází z publikace Jak hledat a najít zaměstnání – rady a tipy pro uchazeče od Zbyňka Siegla z produkce nakladatelství Grada. Nové, aktualizované vydání oblíbené příručky přináší ověřené rady a tipy pro všechny uchazeče o zaměstnání. Absolventi, ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči vyššího věku a další lidé obtížně hledající zaměstnání v knížce najdou více rad, jak překonat svůj pesimismus, jak efektivně hledat práci a oslovovat zaměstnavatele, jak při výběru uspět a pracovní místo získat.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.5.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 12:29.