Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Duben:

Novým penzistům hrozí velmi malé důchody (Právo)

Pokud se návrh novely o důchodovém pojištění nepodaří parlamentu předložit do konce tohoto roku, hrozí novým důchodcům velmi malé důchody. Uvedla to mluvčí MPSV Štěpánka Filipová. Týkalo by se to přitom úplně všech lidí odcházejících do důchodu, bez ohledu na výši jejich předchozích příjmů.

ÚS zrušil 16. dubna tohoto roku s platností od 30. září 2011 výpočet důchodů, který je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy. Soudci dali za pravdu názoru, že systém nebere dostatečně ohled na to, kolik lidé v životě vydělávali, a tím pádem i odváděli státu do penzijního systému.

O způsobu řešení podle připravených návrhů bude podle MPSV vzhledem k času pravděpodobně rozhodovat vláda vzešlá z květnových voleb. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění a dalších předpisů bude třeba předložit Poslanecké sněmovně nejpozději do konce roku 2010.

Pokud by se vše neuskutečnilo dostatečně rychle, absence legislativy by vedla k tomu, že by důchodcům nebylo možné vypočítat takzvanou procentní výměru důchodu a mohli by ji podle MPSV dostat pouze v zákonem stanoveném minimu 770 korun.

Všechny důchody z českého důchodového systému se totiž skládají ze dvou složek - základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v letošním roce se jedná o 2170 Kč měsíčně. Procentní výměra závisí na délce důchodového pojištění, době mezi předčasným odchodem do starobního důchodu a stanoveným důchodovým věkem a také na výši výdělků před přiznáním důchodu. Nejnižší procentní výměra stanovená zákonem je v současné době 770 Kč měsíčně.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.4.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:36.